NazivDatumhf:tax:godina
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2024. godine17/07/20242024
Indeksi potrošačkih cena u 2024. godini12/07/20242024
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 6,00%11/07/20242024
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2024. godinu11/07/20242024
Zatezna kamata – pregled stopa u 2024. godini11/07/20242024
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2024.05/07/2024
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2024. godine28/06/20242024
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2024. godine25/06/20242024
Prosečne neto zarade (plate) – april 2024. godine25/06/20242024
Medijalna zarada u 2024. godini25/06/20242024
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2024. godinu25/06/20242024
Preporuka Vlade Republike Srbije da se zaposlenima – pripadnicima islamske zajednice omogući da ne rade 17. juna 2024. godine (ponedeljak), tj. na drugi dan Kurban bajrama14/06/20242024
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 6,25%13/06/20242024
Evropska centralna banka je smanjila referentnu kamatnu stopu07/06/20242024
Referentna kamatna stopa Evropske centralne banke06/06/20242024
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2024.05/06/20242024
Kamata van dohvata ruke za 2024. godinu02/06/20242024
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2024. godine31/05/20242024
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2024. godine24/05/2024
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2024. godine24/05/20242024
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%10/05/20242024
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2024.07/05/20242024
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2024. godine30/04/20242024
Rok za dostavljanje prepisa arhivske knjige – 30. april 2024. godine26/04/20242024
Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za april 2024. godine vrši se najkasnije do 7. maja 2024. godine26/04/20242024
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2024. godine25/04/20242024
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2024. godine25/04/2024
Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA24/04/20242024
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%11/04/20242024
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 1. maja 2024. godine07/04/20242024
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2024.05/04/20242024
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2024. godine02/04/20242024
Srednji kurs na kraju meseca u 2024.31/03/20242024
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2024. godine25/03/20242024
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2024. godine25/03/20242024
Saobraćajni znaci u Republici Srbiji20/03/20242024
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/202413/03/20242024
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%07/03/20242024
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2024.05/03/20242024
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2024. godine04/03/20242024
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2023. godine26/02/20242024
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2023. godine26/02/20242024
Medijalna zarada u 2023. godini26/02/20242023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2024.22/02/20242024
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%08/02/20242024
Rok za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a za januar 2024. godine je 12. februar 2024. godine08/02/20242024
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2023. godine31/01/20242023
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2023. godine25/01/20242023
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2023. godine25/01/20242023
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2024. godine17/01/20242024
Indeksi potrošačkih cena u 2023. godini12/01/20242023
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%11/01/20242024
Zatezna kamata – pregled stopa u 2023. godini11/01/20242023
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2023. godinu11/01/20242023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2023.08/01/20242023
Stope poreza na dodatu vrednost u 2024. godini03/01/20242024
Srednji kurs na kraju meseca u 2023.01/01/20242023
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2023. godine29/12/20232023
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2023. godinu25/12/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2023. godine25/12/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2023. godine25/12/20232023
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2024. godini23/12/20232024
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2024. godini23/12/20232024
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2024. godini23/12/20232024
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2023.05/12/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2023. godine30/11/20232023
Neoporeziv iznos zarada u 2024. godini29/11/20232024
Minimalna cena rada u 2024. godini27/11/20232024
Izmenjene su i dopunjene Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća za 2024. godinu27/11/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2023. godine24/11/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2023. godine24/11/20232023
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%09/11/20232023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2023.06/11/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2023. godine31/10/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2023. godine25/10/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2023. godine25/10/20232023
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%06/10/20232023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2023.05/10/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2023. godine29/09/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2023. godine25/09/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2023. godine25/09/20232023
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/202310/09/20232023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2023.05/09/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2023. godine01/09/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2023. godine25/08/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2023. godine25/08/20232023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2023.04/08/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2023. godine31/07/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2023. godine25/07/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2023. godine25/07/20232023
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2023. godine17/07/20232023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2023.05/07/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2023. godine30/06/20232023
Zaključak Vlade RS od 22.06.2023. o korišćenju godišnjih odmora u zdravstvenim ustanovama26/06/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2023. godine26/06/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – april 2023. godine26/06/20232023
Pravilnik o elektronskom fakturisanju – stupa na snagu 1. jula 2023. godine09/06/20232023
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na nivo od 6,25%08/06/20232023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2023.05/06/20232023
Školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji završava se 6. juna 2023. godine02/06/20232023
Da li zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza za dane kada je prevoznu kartu za javni prevoz (teritorija grada Beograda) platio putem SMS poruke sa poslovnog telefona?01/06/20232023
U kom iznosu poslodavac obračunava i isplaćuje naknadu troškova prevoza zaposlenima koji koriste javni prevoz za dolazak na posao i odlazak sa posla na teritoriji grada Beograda za maj 2023. godine? Da li ovaj iznos poslodavac obračunava i isplaćuje u skladu sa starim ili novim cenovnikom, ili kombinacijom oba cenovnika?01/06/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2023. godine01/06/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2023. godine25/05/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2023. godine25/05/20232023
Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda i Cenovnik usluga prevoza18/05/20232023
Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada10/05/20232023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2023.06/05/20232023
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama01/05/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2023. godine01/05/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2023. godine25/04/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2023. godine25/04/20232023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2023.05/04/20232023
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama01/04/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2023. godine31/03/20232023
Kamata van dohvata ruke za 2023. godinu30/03/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2023. godine24/03/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2023. godine24/03/20232023
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/202322/03/20232023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2023.08/03/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2023. godine01/03/20232023
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama25/02/20232023
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2022. godine24/02/20232022
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2022. godine24/02/20232022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2023.22/02/20232023
Zatezna kamata – pregled stopa u 2022. godini09/02/20232022
Uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV u Sistemu elektronskih faktura04/02/20232023
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2022. godine31/01/20232022
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2022. godine25/01/20232022
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2022. godine25/01/20232022
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2023. godine24/01/20232023
Indeksi potrošačkih cena u 2022. godini12/01/20232022
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2022. godinu12/01/20232022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2022.05/01/20232022
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-1931/12/20222022
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2023. godini31/12/20222023
Stope poreza na dodatu vrednost u 2023. godini30/12/20222023
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2023. godini30/12/20222023
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2022. godine29/12/20222022
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2022. godine26/12/20222022
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2022. godine26/12/20222022
Neoporeziv iznos zarada u 2023. godini20/12/20222023
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2023. godini19/12/20222023
Kamata van dohvata ruke za 2022. godinu17/12/20222022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2022.05/12/20222022
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2022. godine30/11/20222022
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2022. godine25/11/20222022
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2022. godine25/11/20222022
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 4,50%10/11/20222023
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2022.04/11/20222022
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2022. godine31/10/20222022
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2022. godine25/10/20222022
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2022. godine25/10/20222022
Medijalna zarada u 2022. godini25/10/20222022
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2022. godinu25/10/20222022
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 4,00%06/10/20222022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2022.05/10/20222022
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2022. godine03/10/20222022
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2022. godine26/09/20222022
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2022. godine26/09/20222022
NOVO: za korisnike Ekspert-a omogućeno je korišćenje obračuna drugih prihoda19/09/20222022
NOVO: za korisnike Ekspert-a omogućeno je korišćenje obračuna drugih prihoda19/09/20222022
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/202215/09/20222022
Minimalna cena rada u 2023. godini15/09/20222023
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 3,50%08/09/2022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2022.05/09/20222022
Srednji kurs na kraju meseca u 2022.01/09/20222022
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2022. godine31/08/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama30/08/2022
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2022. godine25/08/20222022
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2022. godine25/08/20222022
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 3,00%11/08/20222022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2022.08/08/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama30/07/20222022
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 15. februara 2021. godine30/07/2022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama30/07/2022
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2022. godine29/07/20222022
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2022. godine27/07/20222022
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2022. godine25/07/20222022
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2022. godine25/07/20222022
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 2,75%07/07/20222022
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2022. godine05/07/20222022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2022.05/07/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama30/06/2022
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-1927/06/20222022
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-1927/06/20222022
Prosečne neto zarade (plate) – april 2022. godine24/06/20222022
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 2,5%09/06/20222022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2022.06/06/20222022
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2022. godine31/05/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama30/05/2022
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2022. godine25/05/20222022
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2022. godine25/05/20222022
Instrukcija za plaćanje po profakturi (ponudi) za subjekte javnog sektora i izdavanje fakture/avansne fakture po plaćenoj profakturi08/05/20222022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2022.06/05/20222022
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2022. godine02/05/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama29/04/20222022
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2022. godine26/04/20222022
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2022. godine26/04/20222022
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2022. godine26/04/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama10/04/2022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2022.05/04/20222022
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2022. godine31/03/20222022
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2022. godine25/03/20222022
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2022. godine25/03/20222022
Zaključak (preporuka poslodavcima o korišćenju “starih” godišnjih odmora zaposlenih)14/03/20222022
Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-1912/03/20222022
Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-1912/03/20222022
Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA10/03/20222022
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1%10/03/20222022
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/202207/03/20222022
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2022.04/03/20222022
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2022. godine28/02/20222022
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2021. godine25/02/20222021
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2021. godine25/02/20222021
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2021. godine25/02/20222021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2022.22/02/20222022
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2021. godine25/01/20222021
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2021. godine25/01/20222021
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2022. godine25/01/20222022
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2021. godine30/12/20212021
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2022. godini25/12/20212022
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2022. godini25/12/20212022
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2022. godini25/12/20212022
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2021. godine24/12/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2021. godine24/12/20212021
Objavljeno je obaveštenje Komore javnih izvršitelja poslodavcima i Fondu PIO da do okončanja vanrednog stanja ne vrše obustavu dela zarade, odnosno penzije izvršnih dužnika24/12/20212022
Minimalna cena rada u 2022. godini13/12/20212022
Neoporeziv iznos zarada u 2022. godini12/12/20212022
Povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru (od 8% i 7%) vršiće se počev od plate za januar 2022. godine11/12/20212021
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2021. godinu09/12/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2021.06/12/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2021. godine30/11/20212021
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2021. godinu25/11/20212021
Medijalna zarada u 2021. godini25/11/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2021. godine25/11/20212021
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2021. godine25/11/20212021
Indeksi potrošačkih cena u 2021. godini12/11/20212021
Zatezna kamata – pregled stopa u 2021. godini10/11/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2021.05/11/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2021. godine29/10/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2021. godine25/10/20212021
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2021. godine25/10/20212021
Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA14/10/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2021.05/10/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2021. godine30/09/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2021. godine24/09/20212021
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2021. godine24/09/20212021
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/202120/09/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2021.06/09/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2021. godine31/08/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2021. godine25/08/20212021
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2021. godine25/08/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2021.05/08/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2021. godine02/08/20212021
VAŽNA INFORMACIJA u vezi sa automatskim podnošenjem PPP-PD po službenoj dužnosti za maj 2021. godine od strane Poreske uprave27/07/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2021. godine26/07/20212021
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2021. godine26/07/20212021
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2021. godine19/07/20212021
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2021. godini08/07/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2021.05/07/20212021
Novi obrasci propisani Pravilnikom o PDV-u koji se primenjuju od 1.07.2021. dostupni su u Ekspert-u i rubrici “Obrasci”30/06/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2021. godine30/06/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – april 2021. godine25/06/20212021
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2021. godine25/06/20212021
Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda16/06/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2021.07/06/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2021. godine02/06/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2021. godine25/05/20212021
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2021. godine25/05/20212021
Zaključak (preporuka u vezi sa naknadom zarade za zaposlene koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije)09/05/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2021.05/05/20212021
Korisnicima Ekspert-a je omogućen pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.29/04/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2021. godine29/04/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2021. godine26/04/20212021
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2021. godine26/04/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2021.06/04/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2021. godine31/03/20212021
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-1925/03/2021
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2021. godine25/03/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2021. godine25/03/20212021
Naredba o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)21/03/2021
Kamata van dohvata ruke za 2021. godinu20/03/20212021
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/202112/03/20212021
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1%11/03/2021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2021.05/03/20212021
Obaveštenje Poreske uprave u vezi primene Uredbe o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta RS privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-1902/03/2021
Srednji kurs na kraju meseca u 2021.27/02/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2021. godine26/02/20212021
Objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj bruto zaradi koji se koristi kod obračuna amortizacije za poreske svrhe25/02/2021
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2020. godine25/02/20212020
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2020. godine25/02/20212020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2021.22/02/20212021
Saobraćajni znaci u Republici Srbiji22/02/20212021
Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-213/02/2021
Preduzetnici finansijske izveštaje za 2020. godinu ipak sastavljaju u zakonom propisanom obimu (BS i BU)12/02/2021
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2020. godine29/01/20212020
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2020. godine25/01/20212020
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2020. godine25/01/20212020
Finansijski izveštaji koje sastavljaju preduzetnici razvrstani u mala, srednja i velika pravna lica21/01/2021
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2021. godine18/01/20212021
Indeksi potrošačkih cena u 2020. godini12/01/20212020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2021.06/01/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2020.06/01/20212020
Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstav03/01/2021
Stope poreza na dodatu vrednost u 2021. godini31/12/20202021
Srednji kurs na kraju meseca u 2020.31/12/20202020
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2020. godine30/12/20202020
Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-1926/12/2020
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2020. godine25/12/20202020
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2020. godinu25/12/20202020
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2020. godine25/12/20202020
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2021. godini25/12/20202021
Neoporeziv iznos zarada u 2021. godini24/12/20202021
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2021. godini24/12/20202021
Preporuka Vlade u vezi sa korišćenjem prvog dela godišnjeg odmora za 2020. zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i Ministarstvu zdravlja16/12/2020
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na nivo od 1%10/12/2020
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2020. godinu10/12/20202020
Zatezna kamata – pregled stopa u 2020. godini10/12/20202020
Subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede u visini jedne mesečne minimalne zarade07/12/2020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2020.04/12/20202020
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2020. godine30/11/20202020
Objavljene su dopune PKU za ustanove kulture, kojima je propisana obaveza isplate naknade zarade u visini od 100% osnova u vezi sa bolešću COVID-1928/11/2020
Objavljen je Aneks IV PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti26/11/2020
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2020. godine25/11/20202020
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2020. godine25/11/20202020
MSR – Međunarodni standardi revizije (“Sl. glasnik RS”, br. 100/18)18/11/20202020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,25%12/11/2020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2020.05/11/20202020
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2020. godine02/11/20202020
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2020. godine26/10/20202020
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2020. godine26/10/20202020
Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA14/10/20202020
MSFI – Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (“Sl. glasnik RS”, br. 123/20)13/10/20202020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,25%08/10/2020
Šifarnik zemalja (devizno poslovanje)06/10/20202020
Šifarnik valuta (NBS)06/10/20202020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2020.05/10/20202020
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2020. godine30/09/20202020
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2020. godine25/09/20202020
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2020. godine25/09/20202020
Minimalna cena rada u 2021. godini17/09/20202021
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/202012/09/20202020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2020.04/09/20202020
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2020. godine31/08/20202020
Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda28/08/2020
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2020. godine25/08/20202020
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2020. godine25/08/20202020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,25%13/08/2020
Zaključak Vlade RS 05 broj 401-6052/2020 od 30.07.2020. godine (novi paket ekonomskih mera)08/08/2020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2020.06/08/20202020
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2020. godine31/07/20202020
Ukratko o novom paketu mera Vlade Republike Srbije31/07/2020
Novim odlukama NBS propisan je dodatni zastoj u otplati obaveza dužnika – novi moratorijum za obaveze prema bankama i davaocima finansijskog lizinga28/07/2020
NBS je omogućila dodatni zastoj u otplati obaveza dužnika – NOVI MORATORIJUM27/07/2020
Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema27/07/2020
Odluka o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema27/07/2020
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2020. godine24/07/20202020
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2020. godine24/07/20202020
Šifarnik zanimanja (2020)22/07/20202020
Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija (2020)22/07/20202020
Šifarnik država i teritorija (2020)22/07/20202020
Šifarnik opština u Republici Srbiji (2020)22/07/20202020
Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji (2020)22/07/20202020
Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (2020)22/07/2020
Poreski tretman refundacije zaposlenom troškova testiranja na zaraznu bolest COVID-19 od strane poslodavca17/07/2020
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2020. godine17/07/20202020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,25%09/07/2020
Doneta su podzakonska akta za primenu novog Zakona o računovodstvu, koja počinju da se primenjuju u 2021. godini07/07/2020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2020.06/07/20202020
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2020. godine01/07/20202020
Novi dinarski iznos akcize na cigarete od 1. jula 2020. godine30/06/2020
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2020. godine25/06/20202020
Prosečne neto zarade (plate) – april 2020. godine25/06/20202020
MSFI – Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (“Sl. glasnik RS”, br. 92/19)18/06/20202020
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 1,25%11/06/2020
Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-08/06/2020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2020.05/06/20202020
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 1. jula 2020. godine01/06/20202020
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2020. godine29/05/20202020
Odluka o izuzimanju iz prinudne naplate jednokratne novčane pomoći koja se isplaćuje državljanima RS po osnovu Uredbe…26/05/2020
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2020. godine25/05/20202020
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2020. godine25/05/20202020
Propisi (iz​abrani) doneti za vreme vanrednog stanja15/05/2020
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/202015/05/20202020
Postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja11/05/2020
Počev od 7.05.2020. godine zahtevi sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava po propisima u oblasti finansijske podrške porodici sa decom i oblasti socijalne zaštite podnose se prema uobičajenoj proceduri, koja je bila u primeni …08/05/2020
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-1908/05/2020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,5%07/05/2020
Rok za dostavljanje dokumentacije u vezi sa kreditnim poslovima za koje je izveštavanje izvršeno za vreme trajanja vanrednog stanja ističe 16. maja 2020. godine07/05/2020
Procedura za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo (tzv. “prinudni odmor”) duže od 45 radnih dana, po ukidanju vanrednog stanja07/05/2020
Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica koji je pomeren radi vanrednog stanja ističe 5. jula 2020. godine07/05/2020
Rokovi za podnošenje određenih izveštaja koji su pomereni radi vanrednog stanja07/05/2020
Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila07/05/2020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2020.05/05/20202020
Odluka o ublažavanju mere ograničenja kretanja tokom vanrednog stanja01/05/2020
Odluka o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana01/05/2020
Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja01/05/2020
Objavljen je Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike (koji reguliše naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog bolesti COVID-19)30/04/2020
Da li se na istoj poreskoj prijavi (Obrascu PPP-PD), koja se podnosi za obračunski period (npr. april 2020.) sa datumom 04.01.2021., mogu iskazati zarade i naknade zarada koje se isplaćuju na teret poslodavca, i naknade zarada …30/04/2020
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2020. godine30/04/20202020
U novom broju Informatora, 12/2020 od 27.04.2020. godine, detaljno pišemo o aktuelnim temama u primeni propisa za vreme vanrednog stanja27/04/2020
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2020. godine27/04/20202020
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2020. godine27/04/20202020
Objavljene su dopune uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima25/04/2020
Uređen je način uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije25/04/2020
Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)25/04/2020
Uredba o merama za vreme vanrednog stanja (prečišćen tekst)25/04/2020
Poreska uprava je 21.04.2020. objavila Obaveštenje o odlaganju dospelosti za plaćanje određenih javnih prihoda22/04/2020
Zaključak Vlade RS (o nastavku rada pojedinih delatnosti)20/04/2020
Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije20/04/2020
Garantna šema kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije20/04/2020
Pomereni su rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu17/04/2020
Koja šifra bolesti je upisana u doznaci za lica koja su bila na bolovanju zbog zarazne bolesti COVID-19?17/04/2020
Da li je moguće isplatiti naknadu zarade za lica koja su na bolovanju zbog zarazne bolesti COVID-19 u visini od 100% za mart 2020. godine, ukoliko je poslodavac već isplatio naknadu zarade u visini od 65%?17/04/2020
Uredba o POMERANJU ROKOVA za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje …17/04/2020
Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme (prečišćen tekst)17/04/2020
Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-217/04/2020
Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-217/04/2020
Za primenu Uredbe o fiskalnim pogodnostima, donet je Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava15/04/2020
Objavljene su dopune PKU za državne organe i PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave /koje regulišu naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog bolesti COVID-19/14/04/2020
Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-214/04/2020
Vlada Republike Srbije je objavila Poziv privrednicima da se prijave za program ekonomskih mera13/04/2020
PDV tretman prometa bez naknade za zdravstvene svrhe13/04/2020
U novom broju Informatora, 11/2020 od 12.04.2020. godine, detaljno pišemo o novim ekonomskim merama12/04/2020
Uredba uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-1911/04/2020
Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-1910/04/2020
Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolestI COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-210/04/2020
Izmenjeni su pravilnici kojima se propisuje način podnošenja poreskog bilansa (Obrazac PB 2) i poreske prijave (Obrazac PPDG 1S) za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2019. godinu09/04/2020
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 1,5%09/04/2020
Zaključak (preporuka poslodavcima o korišćenju “starih” godišnjih odmora zaposlenih za vreme vanrednog stanja)07/04/2020
Zaposlenima koji rade od kuće ili su poslati na odsustvo, dozvoljeno korišćenje godišnjih odmora07/04/2020
Obaveštenje o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za vreme vanrednog stanja06/04/2020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2020.06/04/20202020
Obaveza zaposlenih porodilja, koje su na odsustvu sa rada radi posebne nege deteta, da za vreme vanrednog stanja prijave svaku promenu u radnopravnom statusu koja je od uticaja na isplatu naknade zarade06/04/2020
Preporuka za isplatu 100% naknade zarade za zaposlene koji su odsutni sa rada zbog potvrđene zaraze COVID-19 ili zbog mere izolacije i samoizolacije06/04/2020
Za vreme trajanja vanrednog stanja korisnici javnih sredstava mogu da, bez saglasnosti Komisije, broj dodatno angažovanih lica zbog povećanja obima posla zadrže na nivou od 15. marta 2020. godine04/04/2020
Zaključak (preporuka u vezi sa naknadom zarade za zaposlene koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije)03/04/2020
Da li se za vreme trajanja vanrednog stanja postupa po rešenjima Poreske uprave o prinudnoj naplati poreske obaveze iz zarade/naknade zarade?03/04/2020
Za radnike u samoizolaciji i obolele – naknada u visini pune zarade03/04/2020
Ministarstvo finansija RS je 31.03.2020. objavilo Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19 i podršku privredi Srbije01/04/2020
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2020. godine31/03/20202020
Mogućnost uvođenja minimalne zarade za sve zaposlene kod poslodavca u vreme vanrednog stanja31/03/2020
Omogućeno je i elektronsko podnošenje zahteva za porodilje koje prvi put podnose zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta, za vreme vanrednog stanja31/03/2020
Pomereni su rokovi za dostavljanje završnih računa budžetskih korisnika30/03/2020
Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 …28/03/2020
Letnje računanje vremena28/03/2020
Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja (prečišćen tekst)28/03/2020
Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja28/03/2020
Zastoj u otplati kreditnih obaveza – objašnjenje NBS od 27.03.2020. godine27/03/2020
Izmene u proceduri za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo (tzv. „prinudni odmor“) duže od 45 radnih dana za vreme vanrednog stanja27/03/2020
Obaveštenje privrednim subjektima Ministarstva privrede RS26/03/2020
Izveštavanje o kreditnim poslovima u uslovima vanrednog stanja26/03/2020
Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja25/03/2020
Defiskalizacija fiskalnih kasa za vreme privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata zbog vanrednog stanja25/03/2020
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2020. godine25/03/20202020
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2020. godine25/03/20202020
Instrukcija o načinu privremene isplate penzija za lica sa navršenih 65 i više godina života25/03/2020
Isplata novčanih socijalnih pomoći, dodataka za pomoć i negu drugih lica, dečjih dodataka, kao i naknada po osnovu posebne nege deteta za vreme trajanja vanrednog stanja24/03/2020
Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije22/03/2020
Nove poreske mere koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja21/03/2020
Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-221/03/2020
Instrukcija privrednim subjektima u vezi sa postupkom za izdavanje dozvola za kretanje u vremenu od 20:00 do 05:00 časova20/03/2020
Zaključak Vlade 05 broj 53-2561/2020 (o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta) – prečišćen tekst19/03/2020
Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju19/03/2020
Primena propisa o zastoju u otplati obaveza (moratorijum) u praksi19/03/2020
Objavljeno je obaveštenje Komore javnih izvršitelja poslodavcima i Fondu PIO da do okončanja vanrednog stanja ne vrše obustavu dela zarade, odnosno penzije izvršnih dužnika18/03/2020
Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema17/03/2020
Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema17/03/2020
Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja – na snazi od 16.03.2020. godine16/03/2020
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 1,75%12/03/2020
Kamata van dohvata ruke za 2020. godinu09/03/20202020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2020.05/03/20202020
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2020. godine28/02/20202020
Objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj bruto zaradi koji se koristi kod obračuna amortizacije za poreske svrhe25/02/2020
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2019. godine25/02/20202019
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2019. godine25/02/20202019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2020.21/02/20202020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 2,25%13/02/2020
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2019. godine03/02/20202019
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2020. godine27/01/20202020
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2019. godine24/01/20202019
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2019. godine24/01/20202019
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2019. godinu24/01/20202019
Indeksi potrošačkih cena u 2019. godini13/01/20202019
Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa10/01/20202020
Stope poreza na dodatu vrednost u 202010/01/2020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2019.06/01/20202019
Srednji kurs na kraju meseca u 2019.01/01/20202019
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2019. godine30/12/20192019
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2020. godini27/12/20192020
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2020. godini27/12/20192020
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2019. godine25/12/20192019
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2019. godine25/12/20192019
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2020. godini16/12/20192020
Neoporeziv iznos zarada u 2020. godini16/12/20192020
Zatezna kamata – pregled stopa u 2019. godini12/12/20192019
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2019. godinu12/12/20192019
VAŽNO OBAVEŠTENJE10/12/2019
VAŽNO OBAVEŠTENJE06/12/2019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2019.05/12/20192019
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2019. godine29/11/20192019
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2019. godine25/11/20192019
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2019. godine25/11/20192019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2019.05/11/20192019
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2019. godine31/10/20192019
Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa30/10/20192017
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2019. godine25/10/20192019
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2019. godine25/10/20192019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2019.04/10/20192019
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2019. godine30/09/20192019
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2019. godine25/09/20192019
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2019. godine25/09/20192019
Minimalna cena rada u 2020. godini16/09/20192020
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2019.05/09/20192019
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2019. godine30/08/20192019
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2019. godine26/08/20192019
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2019. godine26/08/20192019
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 2,50%08/08/2019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2019.05/08/20192019
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2019. godine31/07/20192019
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.07.2019. godine26/07/20192019
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2019. godine25/07/20192019
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2019. godine25/07/20192019
Neke filijale RFZO pogrešno tumače da “topli obrok” i regres ne ulaze u zaradu ni u osnov za obračun bolovanja na teret RFZO05/07/2019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2019.05/07/20192019
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2019. godine28/06/20192019
Obaveštenje o novim obrascima OZ-7 i OZ-1026/06/2019
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2019. godine25/06/20192019
Prosečne neto zarade (plate) – april 2019. godine25/06/20192019
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%06/06/2019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2019.05/06/20192019
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2019. godine31/05/20192019
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2019. godine24/05/20192019
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2019. godine24/05/20192019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2019.07/05/20192019
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2019. godine30/04/20192019
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2019. godine25/04/20192019
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2019. godine25/04/20192019
Informacija o plaćanju doprinosa za zdravstveno osiguranje za penzionisana lica koja su ponovo zasnovala radni odnos25/04/2019
Novi servisi na sajtu www.kamata.rs17/04/2019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2019.05/04/20192019
VAŽNO OBAVEŠTENJE29/03/2019
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2019. godine29/03/20192019
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2019. godine25/03/20192019
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2019. godine25/03/20192019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2019.05/03/20192019
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2019. godine01/03/20192019
Kamata van dohvata ruke za 2019. godinu01/03/20192019
Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2019. godine27/02/20192019
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2018. godine26/02/20192018
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2018. godine26/02/20192018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2019.22/02/20192019
Za sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za pravna lica propisani su novi obrasci PB 1 i PDP09/02/2019
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 1. februara 2019. godine31/01/20192019
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2018. godine31/01/20192018
Novousklađeni neoporeziv iznos zarada koji se primenjuje od 1.02.2019.27/01/20192019
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2018. godine25/01/20192018
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2018. godine25/01/20192018
Šifarnik naselja u Republici Srbiji15/01/20192019
Šifarnik opština u Republici Srbiji15/01/20192019
Šifarnik država15/01/20192019
Šifarnik nivoa kvalifikacija15/01/20192019
Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (2019)15/01/2019
Šifarnik zanimanja15/01/20192019
Indeksi potrošačkih cena u 2018. godini11/01/20192018
Umanjenje zarada od 5% kod određenih korisnika javnih sredstava primenjuje se počev od plata, odnosno zarada ZA JANUAR 2019. godine08/01/2019
Uputstva za popunjavanje – Obrazac 1 – Izveštaj o povredi na radu08/01/2019
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2018.04/01/20192018
Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA03/01/20192019
Srednji kurs na kraju meseca u 2018.31/12/20182018
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2019. godini29/12/20182019
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2019. godini29/12/20182019
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2018. godine29/12/20182018
Minimalna cena rada u 2019. godini27/12/20182019
Članarina Privrednoj komori Srbije u 2019. godini26/12/20182019
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2018. godine25/12/20182018
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2018. godine25/12/20182018
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2018. godinu25/12/20182018
Zatezna kamata – pregled stopa u 2018. godini06/12/20182018
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2018. godinu06/12/20182018
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%06/12/2018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2018.05/12/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2018. godine03/12/20182018
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2018. godine27/11/20182018
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2018. godine27/11/20182018
Plate će se, kod određenih korisnika javnih sredstava, pri isplatama od 1.01.2019. godine umanjivati za 5% umesto dosadašnjih 10%15/11/2018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2018.05/11/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2018. godine31/10/20182018
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2018. godine25/10/20182018
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2018. godine25/10/20182018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2018.05/10/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2018. godine28/09/20182018
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2018. godine25/09/20182018
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2018. godine25/09/20182018
Korisnička uputstva Poreske uprave za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave10/09/2018
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201810/09/20182018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2018.06/09/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2018. godine31/08/20182018
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2018. godine24/08/20182018
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2018. godine24/08/20182018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2018.06/08/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2018. godine31/07/20182018
Propisani su nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka (13.07.2018.)30/07/20182018
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2018. godine25/07/20182018
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2018. godine25/07/20182018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2018.05/07/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2018. godine02/07/20182018
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2018. godine25/06/20182018
Prosečne neto zarade (plate) – april 2018. godine25/06/20182018
Uredba o Šifarniku radnih mesta (2018)25/06/20182018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.06.2018. godine20/06/20182018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2018.05/06/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2018. godine31/05/20182018
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2018. godine25/05/20182018
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2018. godine25/05/20182018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.05.2018. godine16/05/20182018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2018.04/05/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2018. godine30/04/20182018
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2018. godine25/04/20182018
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2018. godine25/04/20182018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 17.04.2018. godine19/04/20182018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2018.10/04/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2018. godine30/03/20182018
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2018. godine26/03/20182018
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2018. godine26/03/20182018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 20.03.2018. godine22/03/20182018
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 17. marta 2018. godine11/03/20182018
Novi (usklađeni) iznosi naknada shodno Zakonu o duvanu – u primeni od 17. marta 2018. godine11/03/2018
Kamata van dohvata ruke za 2018. godinu11/03/20182018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2018.05/03/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2018. godine28/02/20182018
Izmena metodologije koju RZS primenjuje za obračun prosečnih zarada27/02/2018
Promena metodologije koju RZS primenjuje za obračun prosečnih zarada26/02/2018
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2018. godine26/02/20182018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2018.23/02/20182018
Objavljeni su usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tač. 1) i stav 3. Zakona o PDV-u19/02/2018
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,5%08/02/2018
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201808/02/20182018
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2017. godine01/02/20182017
Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa, sa primenom od 1. februara 2018. godine27/01/2018
Seminar u organizaciji Cekos in – a25/01/2018
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2017. godine25/01/20182017
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2017. godine25/01/20182017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.01.2018. godine16/01/20182018
Indeksi potrošačkih cena u 2017. godini12/01/20182017
Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje08/01/2018
Objavljene su nove osnovice (najniža i najviša) za obračun i plaćanje doprinosa05/01/2018
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2018. godini05/01/20182018
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2018. godini05/01/20182018
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2017.05/01/20182017
Neoporeziv iznos zarada u 2018. godini03/01/20182018
Minimalna cena rada u 2018. godini03/01/20182018
Srednji kurs na kraju meseca u 2017.31/12/20172017
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2017. godine29/12/20172017
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2017. godine25/12/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2017. godine25/12/20172017
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2017. godinu25/12/20172017
Korisnicima Ekspert-a je omogućen pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.14/12/2017
Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa14/12/2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2017. godine14/12/20172017
Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, odnosno trogodišnjih programa poslovanja za period 2018 – 2020. godine11/12/2017
Zatezna kamata – pregled stopa u 2017. godini07/12/20172017
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2017. godinu07/12/20172017
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,5%07/12/2017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2017.06/12/20172017
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2017. godine30/11/20172017
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2017. godine24/11/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2017. godine24/11/20172017
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2017. godini24/11/20172017
Izmenom Zakona o PDV-u biće odložen početak primene Pravilnika o poreskoj evidenciji i Obrasca POPDV na 1.07.2018. godine20/11/2017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.11.2017. godine17/11/20172017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2017.09/11/20172017
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2017. godine31/10/20172017
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2017. godini25/10/20172017
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2017. godine25/10/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2017. godine25/10/20172017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 17.10.2017. godine19/10/20172017
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 3,5%09/10/2017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2017.05/10/20172017
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2017. godine02/10/20172017
Saobraćajni znaci u Republici Srbiji29/09/20172017
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2017. godine25/09/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2017. godine25/09/20172017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2017. godine13/09/20172017
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 3,75%07/09/2017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2017.05/09/20172017
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2017. godine31/08/20172017
Objavljene su izmene i dopune Uredbe o paušalnom oporezivanju30/08/2017
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2017. godine25/08/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2017. godine25/08/20172017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.08.2017. godine15/08/20172017
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,00%10/08/2017
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201707/08/20172017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2017.04/08/20172017
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2017. godine31/07/20172017
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2017. godine25/07/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2017. godine25/07/20172017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.07.2017. godine17/07/20172017
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,00%10/07/2017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2017.05/07/20172017
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2017. godine30/06/20172017
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2017. godine26/06/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2017. godine26/06/20172017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.06.2017. godine13/06/20172017
Krajem juna ističe rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, kao i rok za dostavljanje Poreskog bilansa za 2016. godinu09/06/2017
Nova Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva – na snazi od 7.06.2017. godine09/06/2017
Obaveštavanje i dostavljanje po novom Zakonu o opštem upravnom postupku09/06/2017
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,00%08/06/2017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2017.06/06/20172017
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2017. godine02/06/20172017
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2017. godine25/05/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – april 2017. godine25/05/20172017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.05.2017. godine18/05/20172017
Novi Zakon o opštem upravnom postupku počinje da se primenjuje od 1. juna 2017.15/05/2017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2017.10/05/20172017
Podnošenje poreske prijave (obrazac PPDG-2R) za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu – do 15. maja 2017. godine03/05/2017
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2017. godine28/04/20172017
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2017. godine25/04/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2017. godine25/04/20172017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.04.2017. godine19/04/20172017
Praznovanje državnih i verskih praznika u aprilu i maju 2017. godine12/04/2017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2017.06/04/20172017
Objašnjenja Ministarstva finansija RS u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga04/04/2017
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2017. godine03/04/20172017
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2017. godine24/03/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2017. godine24/03/20172017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.03.2017. godine15/03/20172017
Novi pravilnici za bližu primenu člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost koji uređuje mesto prometa usluga (primena od 1. aprila 2017. godine)13/03/2017
Kamata van dohvata ruke za 2017. godinu13/03/20172017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2017.07/03/20172017
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2017. godine28/02/20172017
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201727/02/20172017
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2017. godine24/02/20172017
Porez na prenos apsolutnih prava – kroz pitanja i odgovore24/02/2017
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2017. godine24/02/20172017
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2017. godine24/02/20172017
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2017.23/02/20172017
Zatezna kamata – pregled stopa u 2016. godini14/02/20172016
NOVO: Obračun kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza07/02/2017
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2016. godine31/01/20172016
Novousklađeni neoporeziv iznos zarada koji se primenjuje od 1.02.2017.30/01/20172017
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2016. godine25/01/20172016
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2016. godine25/01/20172016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2017. godine13/01/20172017
Indeksi potrošačkih cena u 2016. godini12/01/20172016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2016.05/01/20172016
Izmene i dopune pravilnika za primenu Zakona o akcizama31/12/2016
Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o akcizama31/12/2016
Srednji kurs na kraju meseca u 2016.31/12/20162016
Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji30/12/2016
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2016. godine29/12/20162016
Novi obrazac IOSI se od 1.01.2017. godine podnosi isključivo elektronskim putem27/12/2016
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2016. godinu26/12/20162016
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2016. godine26/12/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2016. godine26/12/20162016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2016. godine14/12/20162016
Usvojene su izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu14/12/2016
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2016. godinu08/12/20162016
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,00%08/12/2016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2016.05/12/20162016
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2016. godine29/11/20162016
Značaj najavljenog odlaganja primene Zakona o sistemu plata za većinu zaposlenih u javnom sektoru i obaveze organa u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave28/11/2016
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2016. godine25/11/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2016. godine25/11/20162016
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2016. godini25/11/20162016
Poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja i uslovi za njihovo licenciranje16/11/2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.11.2016. godine16/11/20162016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2016.04/11/20162016
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2016. godine31/10/20162016
Prema Mišljenju Ministarstva rada, službeni put duži od 30 dana u kontinuitetu ili duži od 90 dana sa prekidima u toku kalendarske godine se ne smatra upućivanjem na rad u inostranstvo31/10/2016
Odlaže se početak primene Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV – Obrazac POPDV31/10/2016
Obaveštenje o Mišljenju Ministarstva finansija u pogledu tretmana naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa27/10/2016
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2016. godini26/10/20162016
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2016. godine25/10/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2016. godine25/10/20162016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.10.2016. godine18/10/20162016
Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva REF 5 je 31. oktobar 2016. godine07/10/2016
Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje07/10/2016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2016.05/10/20162016
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2016. godine30/09/20162016
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2016. godine26/09/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2016. godine26/09/20162016
Novi sajt za obračune kamata16/09/2016
Novi uslovi pretplate na izdanja Cekos in-a za 2017. godinu15/09/2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.09.2016. godine15/09/20162016
Minimalna cena rada u 2017. godini15/09/20162017
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201615/09/20162016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2016.05/09/20162016
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2016. godine31/08/20162016
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2016. godine25/08/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2016. godine25/08/20162016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 19.08.2016. godine23/08/20162016
Međunarodni ugovori/sporazumi/konvencije o socijalnom osiguranju i o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kroz tabelarni prikaz najčešće korišćenih odredbi16/08/2016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2016.05/08/20162016
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2016. godine29/07/20162016
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2016. godine25/07/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2016. godine25/07/20162016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.07.2016. godine14/07/20162016
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 4,00%07/07/2016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2016.05/07/20162016
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2016. godine04/07/20162016
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2016. godine24/06/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2016. godine24/06/20162016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 17.06.2016. godine22/06/20162016
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,25%09/06/2016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2016.06/06/20162016
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2016. godine31/05/20162016
Upućivanje na rad kod drugog poslodavca, odnosno u drugi organ27/05/2016
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2016. godine25/05/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – april 2016. godine25/05/20162016
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,25%17/05/2016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.05.2016. godine17/05/20162016
Prilog časopisu Informator br. 14/2016 od 12.05.2016.13/05/2016
Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije i na dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine i gradova za 2016. godinu13/05/2016
Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu 1. jula 2016. godine13/05/2016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2016.10/05/20162016
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2016. godine28/04/20162016
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2016. godine25/04/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2016. godine25/04/20162016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.04.2016. godine15/04/20162016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2016.05/04/20162016
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2016. godine01/04/20162016
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2016. godine25/03/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2016. godine25/03/20162016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.03.2016. godine17/03/20162016
Propisan je novi obrazac za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – novi Obrazac PPDG-2R16/03/2016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2016.04/03/20162016
Koje Šifre vrste prihoda mogu biti iskazane na jednom Obrascu PDPO/S?02/03/2016
Propisani su pravilnici kojima je omogućeno da se od 1.03.2016. poreske prijave dostavljaju Poreskoj upravi elektronski01/03/2016
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2016. godine29/02/20162016
Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji28/02/2016
Uredba o Šifarniku radnih mesta (2016)26/02/20162016
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2016. godine25/02/20162016
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2016. godine25/02/20162016
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2016. godine25/02/20162016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2016.24/02/20162016
Kamata van dohvata ruke za 2015. i 2016. godinu15/02/20162015 2016
Akontacije poreza na dobit za 2016. godinu i obveznici CVPO uplaćuju na račun 840-711211843-7312/02/2016
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 4,25%11/02/2016
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201608/02/20162016
Službeno mišljenje Ministarstva finansija od 28.01.2016. godine u vezi sa poreskim tretmanom naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe03/02/2016
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2015. godine01/02/20162015
Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 25.01.2016. godine27/01/20162016
Novousklađeni neoporeziv iznos zarada koji se primenjuje od 1.02.2016.26/01/20162016
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2015. godine25/01/20162015
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2015. godine25/01/20162015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2016. godine14/01/20162016
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 4,5%12/01/2016
Indeksi potrošačkih cena – decembar 2015.12/01/20162015
Poreska uprava je na svojoj internet stranici objavila obaveštenje o načinu povraćaja sredstava odnosno obustave postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza11/01/2016
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2015.05/01/20162015
Srednji kurs na kraju meseca u 2015.31/12/20152015
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2015. godine30/12/20152015
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2015. godine25/12/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2015. godine25/12/20152015
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2015. godinu25/12/20152015
Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama16/12/2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.12.2015. godine16/12/20152015
Indeksi potrošačkih cena – novembar 2015.11/12/20152015
Zatezna kamata – pregled stopa u 2015. godini10/12/20152015
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2015. godinu10/12/20152015
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 4,5%10/12/2015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2015.04/12/20152015
Kamata van dohvata ruke za 2014. godinu02/12/20152014
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2015. godine30/11/20152015
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2015. godine25/11/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2015. godine25/11/20152015
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2015. godini25/11/20152015
Tekst Objašnjenja o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u u oblasti građevinarstva, koje je Ministarstvo finansija dalo pod brojem 011-00-1180/2015-0419/11/2015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.11.2015. godine16/11/20152015
Indeksi potrošačkih cena – oktobar 2015.12/11/20152015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2015.05/11/20152015
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2015. godine02/11/20152015
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2015. godini27/10/20152015
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2015. godine26/10/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2015. godine26/10/20152015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.10.2015. godine19/10/20152015
Pravilnici za primenu Zakona o PDV-u na snazi su od 15. oktobra 2015. godine15/10/2015
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 4,5%14/10/2015
Indeksi potrošačkih cena – septembar 2015.12/10/20152015
Ustavni sud je doneo rešenje kojim se obustavlja izvršenje pojedinačnih akata vezanih za prestanak radnog odnosa u skladu sa članom 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru09/10/2015
Od 14. oktobra 2015. godine dnevnice za službeno putovanje državnih službenika i nameštenika iznose: u zemlji 150 dinara, a u inostranstvu 15 evra08/10/2015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2015.05/10/20152015
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2015. godine30/09/20152015
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2015. godine25/09/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2015. godine25/09/20152015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.09.2015. godine15/09/20152015
Minimalna cena rada u 2016. godini15/09/20152016
Indeksi potrošačkih cena – avgust 2015.11/09/20152015
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 5,0%10/09/2015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2015.04/09/20152015
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2015. godine01/09/20152015
Školski kalendari za osnovne i srednje škole u Srbiji i AP Vojvodini za školsku 2015/2016. godinu26/08/2015
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2015. godine25/08/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2015. godine25/08/20152015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.08.2015. godine13/08/20152015
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 5,5%12/08/2015
Indeksi potrošačkih cena – jul 2015.11/08/20152015
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201509/08/20152015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2015.05/08/20152015
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2015. godine02/08/20152015
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2015. godine23/07/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2015. godine23/07/20152015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.07.2015. godine13/07/20152015
Indeksi potrošačkih cena – jun 2015.12/07/20152015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2015.05/07/20152015
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2015. godine29/06/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2015. godine25/06/20152015
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2015. godine24/06/20152015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.06.2015. godine17/06/20152015
Indeksi potrošačkih cena – maj 2015.12/06/20152015
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 6,0%11/06/2015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2015.05/06/20152015
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2015. godine29/05/20152015
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2015. godine25/05/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – april 2015. godine25/05/20152015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.05.2015. godine15/05/20152015
Indeksi potrošačkih cena – april 2015.12/05/20152015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2015.06/05/20152015
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2015. godine04/05/20152015
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2015. godine24/04/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2015. godine24/04/20152015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.04.2015. godine16/04/20152015
Indeksi potrošačkih cena – mart 2015.14/04/20152015
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 7,0%09/04/2015
Saobraćajni znaci u Republici Srbiji08/04/20152015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2015.05/04/20152015
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2015. godine02/04/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2015. godine24/03/20152015
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2015. godine24/03/20152015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.03.2015. godine16/03/20152015
Indeksi potrošačkih cena – februar 2015.12/03/20152015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2015.06/03/20152015
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201502/03/20152015
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2015. godine01/03/20152015
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2015. godine24/02/20152015
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2015. godine24/02/20152015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2015. godine24/02/20152015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2015.23/02/20152015
Indeksi potrošačkih cena – januar 2015.23/02/20152015
Objavljeni su novi obrasci na kojima direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja dostavljaju godišnje finansijske izveštaje za 2014. godinu18/02/2015
Referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 8,0%12/02/2015
Produženje roka za dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe – do 31. marta 2015. godine05/02/2015
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2014. godine30/01/20152014
Seminar u organizaciji Cekos in – a28/01/2015
Dana 31. januara 2015. godine ističe rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Beograda – Obrazac P EKO27/01/2015
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2014. godine26/01/20152014
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2014. godine26/01/20152014
Od 1. februara 2015. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada21/01/20152015
Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 19.01.2015. godine20/01/20152015
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2015. godine16/01/20152015
Referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 8,0%15/01/2015
Indeksi potrošačkih cena – decembar 2014.12/01/20152014
Minimalna cena rada u 2015. godini12/01/20152015
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2014.06/01/20152014
Srednji kurs na kraju meseca u 2014.31/12/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2014. godine31/12/20142014
Objavljena su nova podzakonska akta iz oblasti računovodstva za druga pravna lica, koji se primenjuju počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu29/12/2014
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2014. godine25/12/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2014. godine25/12/20142014
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2014. godini25/12/20142014
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2014. godinu25/12/20142014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2014. godine16/12/20142014
Indeksi potrošačkih cena – novembar 2014.12/12/20142014
Zatezna kamata – pregled stopa u 2014. godini12/12/20142014
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2014. godinu12/12/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2014.05/12/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2014. godine28/11/20142014
Propisan je račun za uplatu sredstava po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava27/11/2014
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2014. godine25/11/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2014. godine25/11/20142014
Odgovori na dilemu da li u penziju ići u 2014. ili u 2015. godini17/11/2014
Umanjenje plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i umanjenje penzija od isplata za novembar 2014. godine17/11/2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.11.2014. godine13/11/20142014
Indeksi potrošačkih cena – oktobar 2014.12/11/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2014.06/11/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2014. godine31/10/20142014
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2014. godini27/10/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2014. godine24/10/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2014. godine24/10/20142014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 21.10.2014. godine23/10/20142014
Referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 8,5%16/10/2014
Indeksi potrošačkih cena – septembar 2014.13/10/20142014
Odluke jedinica lokalne samouprave za oporezivanje porezom na imovinu09/10/2014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2014.08/10/20142014
Minimalna neto zarada u 2014. godini02/10/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2014. godine01/10/20142014
Novi Zakon o zaštiti potrošača u primeni je od 22. septembra 2014. godine26/09/2014
Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje26/09/2014
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2014. godine25/09/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2014. godine25/09/20142014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2014. godine17/09/20142014
Usvojen je Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa15/09/2014
Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima15/09/2014
Indeksi potrošačkih cena – avgust 2014.12/09/20142014
Zakon o radu – prečišćen tekst na nemačkom jeziku12/09/2014
Referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 8,5%11/09/2014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2014.08/09/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2014. godine29/08/20142014
Školski kalendari za osnovne i srednje škole u Srbiji i AP Vojvodini za školsku 2014/2015. godinu26/08/2014
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2014. godine25/08/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2014. godine25/08/20142014
Indeksi potrošačkih cena – jul 2014.14/08/20142014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.08.2014. godine14/08/20142014
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201413/08/20142014
Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju08/08/2014
Usvojen je novi Zakon o privatizaciji08/08/2014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2014.06/08/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2014. godine31/07/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2014. godine25/07/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2014. godine25/07/20142014
Novine u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju22/07/2014
Zakon o radu – prikaz usvojenih izmena i dopuna, sa određenim brojem napomena za njihovu primenu22/07/2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.07.2014. godine17/07/20142014
Indeksi potrošačkih cena – jun 2014.11/07/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2014.08/07/20142014
Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji05/07/2014
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2014. godine01/07/20142014
Vlada je donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja – primena od 01. jula 2014. godine29/06/2014
Novine u programu Ekspert (Pretraživač obrazaca; redizajn, fukcionalno i programsko unapređenje)29/06/2014
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2014. godine25/06/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2014. godine24/06/20142014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.06.2014. godine19/06/20142014
Indeksi potrošačkih cena – maj 2014.12/06/20142014
Referentna kamatna stopa je smanjena na 8,5%, a samim tim i zatezna kamata i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode12/06/2014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2014.06/06/20142014
Nove stope doprinosa za sva primanja u primeni su od 1. avgusta 2014. godine31/05/2014
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2014. godine30/05/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2014. godine25/05/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – april 2014. godine25/05/20142014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.05.2014. godine13/05/20142014
Indeksi potrošačkih cena – april 2014.12/05/20142014
Referentna kamatna stopa je smanjena na 9%, a samim tim i zatezna kamata i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode08/05/2014
Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu podnosi se na Obrascu PPDG-5, a ako dohodak za oporezivanje sadrži i prihod od samostalne delatnosti – na novopropisanom Obrascu PPDG-2R (krajnji rok 15.05.2014.)07/05/2014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2014.04/05/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2014. godine30/04/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2014. godine24/04/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2014. godine24/04/20142014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.04.2014. godine16/04/20142014
Indeksi potrošačkih cena – mart 2014.10/04/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2014.07/04/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2014. godine01/04/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2014. godine25/03/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2014. godine25/03/20142014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.03.2014. godine17/03/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2014. godine15/03/20142014
Indeksi potrošačkih cena – februar 2014.12/03/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2014.06/03/20142014
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 9,50%06/03/2014
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201401/03/20142014
Objavljen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, koji je stupio na snagu 27.02.2014. godine27/02/2014
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 21.02.2014. godine26/02/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2014. godine25/02/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2014. godine25/02/20142014
Indeksi potrošačkih cena – januar 2014.22/02/20142014
Objavljen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica, koji je stupio na snagu 22.02.2014. godine22/02/2014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2014.21/02/20142014
Objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”18/02/2014
Kamata van dohvata ruke za 2013. godinu18/02/20142013
Objavljene su kamatne stope za potrebe obračuna kamate “van dohvata ruke” u poreskom bilansu za 2012.13/02/2014
Seminar u organizaciji Cekos in – a06/02/2014
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2013. godine04/02/20142013
Od 1. februara 2014. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada27/01/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2013. godine24/01/20142013
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2013. godine24/01/20142013
Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 20.01.2014. godine20/01/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2011. godine20/01/20142011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za decembar 2010.20/01/20142010
Indeksi industrijske proizvodnje za jul 2010. godine20/01/20142010
Oporezivanje prenosa prava svojine na polovnim motornim vozilima16/01/2014
Zakon o porezu na dobit pravnih lica – sa podzakonskim aktima16/01/2014
Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, jul 2011.)16/01/2014
Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (prečišćeni tekstovi, avgust 2011)16/01/2014
Zakon o izvršenju i obezbeđenju16/01/2014
Stope poreza na dodatu vrednost16/01/20142008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.01.2014. godine16/01/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2013.06/01/20142013
Odložen je početak primene podnošenja obrazaca specifikacija OS i OS-1 – počev za obračunate i plaćene doprinose za mart 2014. godine03/01/2014
Stope poreza na dodatu vrednost u 201431/12/20132014
Indeksi potrošačkih cena – decembar 2013.31/12/20132013
Cekos in-ov kalendar za 2014. godinu31/12/2013
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2013. godine31/12/20132013
Srednji kurs na kraju meseca u 2013.31/12/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2013. godine25/12/20132013
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2013. godine25/12/20132013
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2013. godinu25/12/20132013
Zatezna kamata je smanjena sa 18,0% na 17,5%17/12/2013
Zatezna kamata – pregled stopa u 2013. godini17/12/20132013
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2013. godinu17/12/20132013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2013. godine17/12/20132013
Indeksi potrošačkih cena – novembar 2013.13/12/20132013
Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku (u skladu sa Predlogom pravilnika i Korisničkim uputstvom za primenu pravilnika)08/12/2013
Zakoni koje je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 6. decembra 2013. godine po hitnom postupku08/12/2013
Usvojen je Zakon o izmenama Zakona o PDV-u, koji se primenjuje od 1. januara 2014. godine08/12/2013
Stope poreza na dodatu vrednost u 201308/12/20132013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2013.06/12/20132013
Konkurs za mesto urednika u Cekos in-u03/12/2013
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2013. godine29/11/20132013
Nove odluke Narodne banke Srbije koje se odnose na sprovođenje Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o platnom prometu26/11/2013
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2013. godini25/11/20132013
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2013. godine25/11/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2013. godine25/11/20132013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.11.2013. godine19/11/20132013
Indeksi potrošačkih cena – oktobar 2013.12/11/20132013
Zatezna kamata je smanjena sa 18,5% na 18,00%07/11/2013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2013.05/11/20132013
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2013. godine01/11/20132013
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2013. godini28/10/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2013. godine25/10/20132013
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2013. godine25/10/20132013
Zatezna kamata je smanjena sa 19% na 18,50%18/10/2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.10.2013. godine16/10/20132013
Indeksi potrošačkih cena – septembar 2013.11/10/20132013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2013.08/10/20132013
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2013. godine01/10/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2013. godine25/09/20132013
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2013. godine25/09/20132013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2013. godine16/09/20132013
Indeksi potrošačkih cena – avgust 2013.12/09/20132013
Zatezna kamata od 19% i dalje u primeni10/09/2013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2013.09/09/20132013
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201304/09/20132013
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2013. godine30/08/20132013
Školski kalendari za osnovne i srednje škole u Srbiji i AP Vojvodini za školsku 2013/2014. godinu27/08/2013
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2013. godine26/08/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2013. godine26/08/20132013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.08.2013. godine15/08/20132013
Indeksi potrošačkih cena – jul 2013.12/08/20132013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2013.05/08/20132013
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2013. godine01/08/20132013
Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu26/07/2013
Novi Zakon o računovodstvu26/07/2013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.07.2013. godine26/07/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2013. godine25/07/20132013
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2013. godine25/07/20132013
Propisan je sadržaj poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (obrazac PPDSO)13/07/2013
Propisani su novi obrasci zbirnih poreskih prijava (PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8, PP OD-P I PP OD-O) i odložen je početak primene obrazaca OS i OS-113/07/2013
Indeksi potrošačkih cena – jun 2013.12/07/20132013
novi content08/07/2013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2013.05/07/20132013
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2013. godine01/07/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2013. godine25/06/20132013
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2013. godine25/06/20132013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.06.2013. godine17/06/20132013
Indeksi potrošačkih cena – maj 2013.12/06/20132013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2013.06/06/20132013
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2013. godine06/06/20132013
Zatezna kamata – promena stope od 07.06.2013.06/06/2013
Izmene poreskih zakona na snazi su od 30. maja 2013. godine30/05/2013
Od 30. maja 2013. godine u primeni je novi neoporeziv iznos zarada30/05/20132013
Izmene i dopune Zakona o akcizama na snazi su od 30. maja 2013. godine30/05/2013
Vlada Republike Srbije utvrdila je predloge za izmenu i dopunu šest poreskih zakona27/05/2013
Prosečne neto zarade (plate) – april 2013. godine24/05/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2013. godine24/05/20132013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.05.2013. godine15/05/20132013
Zatezna kamata – promena stope od 15.05.2013.14/05/2013
Indeksi potrošačkih cena – april 2013.13/05/20132013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2013.08/05/20132013
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2013. godine07/05/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2013. godine25/04/20132013
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2013. godine25/04/20132013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.04.2013. godine17/04/20132013
Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu15/04/2013
Indeksi potrošačkih cena – mart 2013.12/04/20132013
Zatezna kamata ostaje nepromenjena11/04/2013
Minimalna neto zarada u 2013. godini09/04/20132013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2013.08/04/20132013
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2013. godine02/04/20132013
Novi Zakon o javnim nabavkama počinje da se primenjuje od 1. aprila 2013. godine27/03/2013
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2013. godine25/03/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2013. godine25/03/20132013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.03.2013. godine18/03/20132013
Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2012. godinu (obrasci M-4 i M-4K)14/03/2013
Indeksi potrošačkih cena – februar 2013.12/03/20132013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2013.06/03/20132013
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2013. godine01/03/20132013
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 22.02.2013. godine28/02/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2013. godine25/02/20132013
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2013. godine25/02/20132013
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2013.22/02/20132013
Indeksi potrošačkih cena – januar 2013.22/02/20132013
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201314/02/20132013
Objavljene su kamatne stope za potrebe obračuna kamate “van dohvata ruke” u poreskom bilansu za 2012.13/02/2013
Kamata van dohvata ruke za 2012. godinu13/02/20132012
Godišnji porez na dohodak građana za 2012. godinu06/02/2013
Objavljen je novi Obrazac PB 206/02/2013
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2012. godine06/02/20132012
Zatezna kamata – promena stope od 6.02.2013.05/02/2013
Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se dva dana – 15. i 16. februara28/01/2013
Seminar u organizaciji Cekos in – a28/01/2013
Od 1. februara 2013. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada28/01/20132013
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2012. godine25/01/20132012
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2012. godine25/01/20132012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.01.2013. godine18/01/20132013
Zatezna kamata – promena stope17/01/2013
Indeksi potrošačkih cena – decembar 2012.11/01/20132012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2012.08/01/20132012
Srednji kurs na kraju meseca u 2012.31/12/20122012
Preporuka Vlade RS za 14. januar 2013. godine (dan proslave Srpske nove godine)31/12/2012
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2012. godine31/12/20122012
Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama31/12/2012
Podnošenje elektronske prijave na portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja pomereno je na 1. april 2013. godine31/12/2012
Odložen je početak primene podnošenja obrazaca specifikacija OS i OS-1 – počev za obračunate i plaćene doprinose za juli 2013. godine31/12/2012
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2012. godinu25/12/20122012
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2012. godini25/12/20122012
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2012. godine25/12/20122012
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2012. godine25/12/20122012
Zakon o zateznoj kamati: novi Zakon i nova stopa od 25.12.2012.24/12/2012
Novi Zakon o zateznoj kamati22/12/2012
Usvojeni su zakoni o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti22/12/2012
Usvojene su izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju22/12/2012
Zakon o zateznoj kamati21/12/2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2012. godine17/12/20122012
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2012. godinu14/12/20122012
Počev od isplate zarada i naknada zarada za januar 2013. godine uz obrasce PP OD i PP OD-1 poslodavci su u obavezi da podnose i novopropisane obrasce specifikacija OS i OS-114/12/2012
Zatezna kamata za novembar i decembar 2012.12/12/20122012
Indeksi potrošačkih cena – novembar 2012.12/12/20122012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2012.05/12/20122012
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2012. godine03/12/20122012
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2012. godine26/11/20122012
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2012. godine25/11/20122012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.11.2012. godine14/11/20122012
Zatezna kamata za oktobar, novembar i decembar 2012.13/11/20122012
Indeksi potrošačkih cena – oktobar 2012.13/11/20122012
Zatezna kamata – pregled stopa u 2012. godini13/11/20122012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2012.06/11/20122012
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2012. godine31/10/20122012
Klasifikacija zanimanja u Srbiji29/10/20122012
Zakon o računovodstvu i reviziji – izmene i dopune određenih pravilnika29/10/2012
Zakon o maksimalnoj zaradi u javnom sektoru – doneta su nova podzakonska akta29/10/2012
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2012. godine25/10/20122012
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2012. godine25/10/20122012
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2012. godini25/10/20122012
Ministarstvo finansija i privrede je objavilo Uputstvo o primeni Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru16/10/2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.10.2012. godine15/10/20122012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2012.15/10/20122012
Zatezna kamata za septembar, oktobar i novembar 2012.12/10/20122012
Indeksi potrošačkih cena – septembar 2012.12/10/20122012
Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru primenjuje se počev od obračuna i isplate oktobarske zarade08/10/2012
Promenjena opšta stopa PDV-a od 1. oktobra 2012.30/09/2012
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2012. godine29/09/20122012
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2012. godine25/09/20122012
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2012. godine25/09/20122012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2012. godine20/09/20122012
Zatezna kamata za avgust, septembar i oktobar 2012.12/09/20122012
Indeksi potrošačkih cena – avgust 2012.12/09/20122012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2012.07/09/20122012
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2012. godine31/08/20122012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.08.2012. godine27/08/20122012
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2012. godine24/08/20122012
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2012. godine24/08/20122012
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201220/08/20122012
Program za obračun zatezne kamate usaglašen sa novim metodom obračuna20/08/2012
Zatezna kamata, dnevni koeficijenti (prost interesni račun) – od 01.08.2012.13/08/20122012
Zatezna kamata, dnevni koeficijenti (prost interesni račun) – od 01.07.2012. do 31.07.2012.13/08/20122012
Indeksi potrošačkih cena – jul 2012.13/08/20122012
Prestanak važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na motorni benzin i dizel gorivo08/08/2012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2012.06/08/20122012
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2012. godine31/07/20122012
Zatezna kamata – Ustavni sud proglasio neustavnim konformni metod obračuna zatezne kamate30/07/2012
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2012. godine25/07/20122012
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2012. godine25/07/20122012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.07.2012. godine17/07/20122012
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa, način izdavanja radne dozvole i prestanak rada stranog državljanina i lica bez državljanstva13/07/2012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.07.2012.12/07/20122012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.06.2012. do 30.06.2012.12/07/20122012
Indeksi potrošačkih cena – jun 2012.12/07/20122012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2012.05/07/20122012
Odložena je primena Uredbe o korektivnom koeficijentu u zdravstvenim ustanovama – na obračun i isplatu plata počev od 1. oktobra 2012. godine02/07/2012
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2012. godine02/07/20122012
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2012. godine25/06/20122012
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2012. godine25/06/20122012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.06.2012. godine15/06/20122012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.06.2012.12/06/20122012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.05.2012. do 31.05.2012.12/06/20122012
Indeksi potrošačkih cena – maj 2012.12/06/20122012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2012.05/06/20122012
Nova verzija programskog paketa Cekos – kamata05/06/2012
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2012. godine01/06/20122012
Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije i na dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine i gradova za 2012. godinu28/05/2012
Prosečne neto zarade (plate) – april 2012. godine25/05/20122012
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2012. godine25/05/20122012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.05.2012. godine16/05/20122012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.05.2012.11/05/20122012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.04.2012. do 30.04.2012.11/05/20122012
Indeksi potrošačkih cena – april 2012.11/05/20122012
Primena posebne poreske stope10/05/2012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2012.07/05/20122012
Smanjenje iznosa akciza na motorni benzin i dizel gorivo od 1. maja 2012. godine04/05/2012
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2012. godine04/05/20122012
Nova Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu30/04/2012
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2012. godine27/04/20122012
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2012. godine27/04/20122012
Obračun kamate po eskontnoj stopi NBS25/04/2012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.04.2012. godine18/04/20122012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.04.2012.12/04/20122012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.03.2012. do 31.03.2012.12/04/20122012
Indeksi potrošačkih cena – mart 2012.12/04/20122012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2012.06/04/20122012
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2012. godine03/04/20122012
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2012. godine26/03/20122012
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2012. godine26/03/20122012
Minimalna neto zarada u 2012. godini26/03/20122012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.03.2012. godine15/03/20122012
Minimalna zarada za period april 2012. – februar 2013. godine15/03/2012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.03.2012.12/03/20122012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.02.2012. do 29.02.2012.12/03/20122012
Indeksi potrošačkih cena – februar 2012.12/03/20122012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2012.07/03/20122012
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2012. godine01/03/20122012
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2012. godine29/02/20122012
Preciziran je način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za korisnike poreskih podsticaja iz čl. 50a i 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica28/02/2012
Obračun zarade odnosno naknade zarade za 13, 14. i 17. februar 2012. godine28/02/2012
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2012. godine27/02/20122012
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2012. godine27/02/20122012
Utvrđena je nova stopa zatezne kamate od 0,6005%23/02/2012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.02.2012.23/02/20122012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.01.2012. do 31.01.2012.23/02/20122012
Indeksi potrošačkih cena – januar 2012.23/02/20122012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2012.23/02/20122012
Objavljene su kamatne stope za potrebe obračuna kamate “van dohvata ruke” u poreskom bilansu za 2011.13/02/2012
Godišnji porez na dohodak građana za 2011. godinu13/02/2012
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 9,50%09/02/2012
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2011. godine07/02/20122011
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201207/02/20122012
31. januara 2012. godine, Cekos in organizuje jednodnevni seminar30/01/2012
Sretenje – Dan državnosti Srbije od ove godine se praznuje dva dana – 15. i 16. februara27/01/2012
Od 1. februara 2012. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada27/01/20122012
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2011. godine25/01/20122011
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2011. godine25/01/20122011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2012. godine13/01/20122012
Članarine komorama i zadružnim savezima od 1.01.2012. do 31.12.2012. godine13/01/20122012
Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa13/01/2012
Utvrđena je nova stopa zatezne kamate od 0,5000%12/01/2012
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.01.2012.12/01/20122012
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2011.06/01/20122011
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.12.2011. do 31.12.2011.31/12/20112011
Indeksi potrošačkih cena – decembar 2011.31/12/20112011
Srednji kurs na kraju svakog meseca u 2011.31/12/20112011
Zatezna kamata – pregled stopa u 2011. godini31/12/20112011
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2011. godine28/12/20112011
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2011. godine26/12/20112011
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2011. godine26/12/20112011
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2011. i januaru 2012. godine26/12/20112011 2012
Rok za evidentiranje prometa preko fiskalne kase za taksi delatnost pomeren je na 01.01.2013. godine16/12/2011
Promene u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koje važe od 1. januara 2012. godine, iako su izmene ovog zakona u primeni od 1. januara 2011. godine14/12/2011
Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji – usvojene izmene i dopune14/12/2011
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.11.2011. do 30.11.2011.12/12/20112011
Indeksi potrošačkih cena – novembar 2011.12/12/20112011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2011. godine11/12/20112011
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2011. godinu08/12/20112011
Cekos – kamata07/12/2011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2011.06/12/20112011
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2011. godine29/11/20112011
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2011. godine25/11/20112011
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2011. godine25/11/20112011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.11.2011. godine16/11/20112011
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.10.2011. do 31.10.2011.11/11/20112011
Indeksi potrošačkih cena – oktobar 2011.11/11/20112011
Praznik09/11/2011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2011.07/11/20112011
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2011. godine07/11/20112011
Broj 11/11 časopisa PDV od 4.11.2011. godine07/11/2011
Donet je Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost31/10/2011
Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu31/10/2011
Broj 25/11 časopisa Informator od 27.10.2011. godine31/10/2011
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2011. godini26/10/20112011
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2011. godine25/10/20112011
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2011. godine25/10/20112011
Broj 23-24/11 časopisa Informator od 19.10.2011. godine24/10/2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.10.2011. godine14/10/20112011
Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti13/10/2011
Broj 22/11 časopisa Informator od 13.10.2011. godine13/10/2011
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.09.2011. do 30.09.2011.12/10/20112011
Indeksi potrošačkih cena – septembar 2011.12/10/20112011
Broj 10/11 časopisa PDV od 6.10.2011. godine10/10/2011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2011.06/10/20112011
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2011. godine06/10/20112011
Doneta je Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu27/09/2011
Priznanja za obavljanje poslova u državnim organima27/09/2011
Broj 21/11 časopisa Informator od 26.09.2011. godine27/09/2011
Priručnik za sprovođenje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom27/09/2011
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2011. godine26/09/20112011
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2011. godine26/09/20112011
Uredba o prometu sa APKM – izmene i dopune20/09/2011
Broj 20/11 časopisa Informator od 12.09.2011. godine14/09/2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2011. godine14/09/20112011
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.08.2011. do 31.08.2011.12/09/20112011
Indeksi potrošačkih cena – avgust 2011.12/09/20112011
Broj 9/11 časopisa PDV od 8.09.2011. godine09/09/2011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2011.08/09/20112011
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2011. godine05/09/20112011
Broj 19/11 časopisa Informator od 26.08.2011. godine29/08/2011
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2011. godine25/08/20112011
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2011. godine25/08/20112011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.08.2011. godine19/08/20112011
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201116/08/20112011
Broj 18/11 časopisa Informator od 12.08.2011. godine15/08/2011
Vest bez teasera13/08/2011
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.07.2011. do 31.07.201112/08/20112011
Indeksi potrošačkih cena – jul 2011.12/08/20112011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2011.09/08/20112011
Broj 8/11 časopisa PDV od 8.08.2011. godine08/08/2011
Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta u primeni od 30. jula 2011. godine04/08/2011
Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta u primeni od 30. jula 2011. godine04/08/2011
Zakon o republičkim administrativnim taksama (prečišćen tekst, jul 2011.)01/08/2011
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2011. godine29/07/20112011
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2011. godine26/07/20112011
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2011. godine26/07/20112011
Broj 17/11 časopisa Informator od 25.07.2011. godine26/07/2011
Izasla je nova knjiga25/07/2011
Broj 16/11 časopisa Informator od 12.07.2011. godine15/07/2011
Zakon o porezu na dohodak građana – izmene i dopune15/07/2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.07.2011. godine14/07/20112011
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.06.2011. do 30.06.201112/07/20112011
Indeksi potrošačkih cena – jun 2011.12/07/20112011
Broj 7/11 časopisa PDV od 6.07.2011. godine07/07/2011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2011.06/07/20112011
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2011. godine30/06/20112011
Broj 15/11 časopisa Informator od 24.06.2011. godine27/06/2011
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2011. godine24/06/20112011
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2011. godine24/06/20112011
Izmene Zakona o akcizama17/06/2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.06.2011. godine17/06/20112011
Zakon o akcizama (prečišćen tekst, jun 2011.)17/06/2011
Broj 6/11 časopisa PDV od 16.06.2011. godine17/06/2011
Broj 14/11 časopisa Informator od 13.06.2011. godine15/06/2011
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 17.05.2011. do 31.05.2011.14/06/20112011
Indeksi potrošačkih cena – maj 2011.13/06/20112011
Članarine komorama i zadružnim savezima od 1.01.2011. do 31.12.2011. godine13/06/2011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2011.06/06/20112011
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2011. godine01/06/20112011
Broj 13/11 časopisa Informator od 26.05.2011. godine30/05/2011
Prosečne neto zarade (plate) – april 2011. godine25/05/20112011
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2011. godine25/05/20112011
Minimalna neto zarada u 2011. godini25/05/20112011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.05.2011. godine17/05/20112011
Zakon o platnom prometu – izmene i dopune13/05/2011
Zakon o platnom prometu – prečišćen tekst13/05/2011
Broj 12/11 časopisa Informator od 13.05.2011. godine13/05/2011
Indeksi potrošačkih cena – april 2011.12/05/20112011
Broj 5/11 časopisa PDV od 9.05.2011. godine10/05/2011
Izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV10/05/2011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2011.06/05/20112011
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2011. godine28/04/20112011
Izvršeno je usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. aprilom 2011. godine27/04/2011
Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu27/04/2011
Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvr27/04/2011
Broj 11/11 časopisa Informator od 26.04.2011. godine27/04/2011
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2011. godine26/04/20112011
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2011. godine26/04/20112011
Pravo na praznovanje državnih i verskih praznika u aprilu i maju 2011. godine19/04/2011
Zakon o sportu (edicija: Propisi)13/04/2011
Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst)13/04/2011
Indeksi potrošačkih cena – mart 2011.12/04/20112011
Broj 10/11 časopisa Informator od 08.04.2011. godine11/04/2011
Zakon o porezima na imovinu – izmene i dopune11/04/2011
Zakona o planiranju i izgradnji – Zakon o izmenama i dopunama11/04/2011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2011.08/04/20112011
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2011. godine08/04/20112011
Broj 4/11 časopisa PDV od 7.04.2011. godine08/04/2011
Izmene Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza08/04/2011
Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst)07/04/2011
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.01.2011. do 16.05.2011.06/04/20112011
Broj 9/11 časopisa Informator od 25.03.2011. godine28/03/2011
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2011. godine25/03/20112011
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2011. godine25/03/20112011
Srecan uskrs23/03/2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 14.03.2011. godine22/03/20112011
Indeksi potrošačkih cena – februar 2011.11/03/20112011
Broj 3/11 časopisa PDV od 10.03.2011. godine10/03/2011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2011.09/03/20112011
Broj 8/11 časopisa Informator od 09.03.2011. godine09/03/2011
Objavljene su kamatne stope za potrebe obračuna kamate “van dohvata ruke” u poreskom bilansu za 2010. godinu28/02/2011
Broj 7/11 časopisa Informator od 25.02.2011. godine28/02/2011
Kamata van dohvata ruke za 2010. godinu28/02/20112010
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2011. godine25/02/20112011
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2011. godine25/02/20112011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 24.02.2011. godine24/02/20112011
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2011.24/02/20112011
Indeksi potrošačkih cena – januar 2011.23/02/20112011
Godišnji porez na dohodak građana za 2010. godinu14/02/2011
Obavezna sredstva i oprema za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda14/02/2011
Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta u primeni od 12. februara 2011. godine14/02/2011
Propisani su obrasci poreskog bilansa i poreske prijave za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti14/02/2011
Broj 6/11 časopisa Informator od 11.02.2011. godine14/02/2011
Objavljene su izmene i dopune Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica14/02/2011
Kamata van dohvata ruke za 2011. godinu13/02/20112011
15. februar – Dan državnosti Srbije10/02/2011
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201108/02/20112011
Broj 2/11 časopisa PDV od 4.02.2011. godine07/02/2011
Dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza07/02/2011
Seminar 3.02.2011.: Finansijski izveštaji, Poreski bilans, Poreska prijava31/01/2011
Novi iznosi akciza na alkoholna pića i duvanske proizvode31/01/2011
Broj 5/11 časopisa Informator od 28.01.2011. godine28/01/2011
Primena usklađene poreske olakšice kod zarada i naknada zarade i obračun poreza i doprinosa kod istih28/01/2011
Od 1. februara 2011. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada27/01/20112011
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2011. godinu25/01/20112011
Broj 4/11 časopisa Informator od 24.01.2011. godine25/01/2011
Produženi su rokovi za overu zdravstvenih knjižica za određene kategorije osiguranika17/01/2011
Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre17/01/2011
Broj 3/11 časopisa Informator od 17.01.2011. godine17/01/2011
Izmena i dopuna Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase10/01/2011
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju10/01/2011
Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu10/01/2011
Broj 2/11 časopisa Informator od 6.01.2011. godine10/01/2011
Broj 1/11 časopisa Informator od 5.01.2011. godine10/01/2011
Broj 1/11 časopisa PDV od 4.01.2011. godine10/01/2011
Edicija Propisi: Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (prečišćen tekst)05/01/2011
Edicija Propisi: Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst)05/01/2011
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.01.2011. godine04/01/20112011
Indeksi industrijske proizvodnje za decembar 2010. godine31/12/20102010
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2010. godini31/12/20102010
Prosečne bruto zarade (plate) u 2010. godini31/12/20102010
Zatezna kamata – pregled stopa u 2010. godini31/12/20102010
Indeksi industrijske proizvodnje za novembar 2010. godine30/12/20102010
Indeksi troškova života u 2010. godini30/12/20102010
Indeks cena na malo u 2010. godini30/12/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – decembar 2010. godine30/12/20102010
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2010. godinu24/12/20102010
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2010. godini24/12/20102010
Eskontna stopa, referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi za 2010. godinu09/12/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za novembar 2010.09/12/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2010. godine03/12/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – novembar 2010. godine30/11/20102010
Indeksi industrijske proizvodnje za oktobar 2010. godine30/11/20102010
Minimalna neto zarada u 2010. godini23/11/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za oktobar 2010.05/11/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.11.2010. godine02/11/20102010
Indeksi industrijske proizvodnje za septembar 2010. godine29/10/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2010. godine29/10/20102010
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2010. godini26/10/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za septembar 2010.07/10/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 05.10.2010. godine06/10/20102010
Indeksi industrijske proizvodnje za avgust 2010. godine30/09/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – septembar 2010. godine30/09/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za avgust 2010.24/09/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.09.2010. godine14/09/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – avgust 2010. godine31/08/20102010
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201006/08/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za jul 2010.05/08/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.08.2010. godine04/08/20102010
Indeksi industrijske proizvodnje za jun 2010. godine30/07/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – jul 2010. godine30/07/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.07.2010. godine07/07/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za jun 2010.06/07/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – jun 2010. godine30/06/20102010
Indeksi industrijske proizvodnje za maj 2010. godine30/06/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.06.2010. godine07/06/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za maj 2010.07/06/20102010
Indeksi industrijske proizvodnje za april 2010. godine31/05/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – maj 2010. godine31/05/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.05.2010. godine10/05/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za april 2010.06/05/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – april 2010. godine30/04/20102010
Indeksi industrijske proizvodnje za mart 2010. godine30/04/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.04.2010. godine07/04/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za mart 2010.07/04/20102010
Indeksi industrijske proizvodnje za februar 2010. godine01/04/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – mart 2010. godine31/03/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za februar 2010.07/03/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.03.2010. godine04/03/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – februar 2010. godine01/03/20102010
Indeksi industrijske proizvodnje za januar 2010. godine26/02/20102010
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za januar 2010.24/02/20102010
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201016/02/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.02.2010. godine16/02/20102010
Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – januar 2010. godine12/02/20102010
Od 1. februara 2010. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada26/01/20102010
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.01.2010. godine11/01/20102010
Članarine komorama i zadružnim savezima od 1.01.2010. do 31.12.2010. godine01/01/2010
Indeksi industrijske proizvodnje za decembar 2009. godine31/12/20092009
Prosečne bruto zarade (plate) u 2009. godini31/12/20092009
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2009. godini31/12/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za decembar 2009. godine31/12/20092009
Zatezna kamata – pregled stopa u 2009. godini30/12/20092009
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2009. godini30/12/20092009
Indeksi troškova života u 2009. godini30/12/20092009
Indeksi cena na malo u 2009. godini30/12/20092009
Indeksi industrijske proizvodnje za novembar 2009. godine30/12/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2009. godine30/12/20092009
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2009. godini25/12/20092009
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2009. godini25/12/2009
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2009. godinu25/12/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za novembar 2009. godine08/12/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2009. godine05/12/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2009. godine30/11/20092009
Indeksi industrijske proizvodnje za oktobar 2009. godine30/11/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za oktobar 2009. godine10/11/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.11.2009. godine02/11/20092009
Indeksi industrijske proizvodnje za septembar 2009. godine30/10/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2009. godine30/10/20092009
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2009. godini26/10/20092009
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200913/10/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za septembar 2009. godine06/10/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.10.2009. godine02/10/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2009. godine30/09/20092009
Indeksi industrijske proizvodnje za avgust 2009. godine30/09/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za avgust 2009. godine11/09/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.09.2009. godine04/09/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2009. godine31/08/20092009
Indeksi industrijske proizvodnje za jul 2009. godine31/08/20092009
Minimalna neto zarada u 2009. godini27/08/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.08.2009. godine13/08/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za jul 2009. godine13/08/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2009. godine31/07/20092009
Indeksi industrijske proizvodnje za jun 2009. godine31/07/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.07.2009. godine09/07/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za jun 2009. godine07/07/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2009. godine30/06/20092009
Indeksi industrijske proizvodnje za maj 2009. godine30/06/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.06.2009. godine05/06/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za maj 2009. godine05/06/20092009
Indeks industrijske proizvodnje za april 2009. godine29/05/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2009. godine29/05/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.05.2009. godine11/05/20092009
Indeks industrijske proizvodnje za mart 2009. godine06/05/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za april 2009. godine06/05/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – april 2009. godine30/04/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za mart 2009. godine09/04/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 06.04.2009. godine08/04/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2009. godine31/03/20092009
Indeks industrijske proizvodnje za februar 2009. godine31/03/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za februar 2009. godine06/03/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.03.2009. godine04/03/20092009
Indeks industrijske proizvodnje za januar 2009. godine27/02/20092009
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za januar 2009. godine27/02/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2009. godine27/02/20092009
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 10.02.2009. godine11/02/20092009
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2009. godine10/02/20092009
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200931/01/20092009
Od 1. februara 2009. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada26/01/20092009
Indeksi industrijske proizvodnje za decembar 2008. godine31/12/20082008
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za decembar 2008. godine31/12/20082008
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2008. godini31/12/20082008
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2008. godini31/12/20082008
Prosečne bruto zarade (plate) u 2008. godini31/12/20082008
Zatezna kamata – pregled stopa u 2008. godini30/12/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za novembar 2008. godine30/12/20082008
Indeksi troškova života u 2008. godini30/12/20082008
Indeksi cena na malo u 2008. godini30/12/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2008. godine30/12/20082008
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2008. godinu23/12/20082008
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini23/12/2008
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini23/12/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za novembar 2008. godine05/12/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2008. godine01/12/20082008
Indeksi industrijske prozvodnje za oktobar 2008. godine01/12/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2008. godine01/12/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2008. godine14/11/20082008
Indeksi industrijske prozvodnje za septembar 2008. godine07/11/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za oktobar 2008. godine07/11/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.11.2008. godine03/11/20082008
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2008. godini24/10/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za septembar 2008. godine24/10/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za maj 2008. godine08/10/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.10.2008. godine01/10/20082008
Indeksi industrijske prozvodnje za avgust 2008. godine30/09/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2008. godine30/09/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za avgust 2008. godine05/09/20082008
Minimalna neto zarada u 2008. godini05/09/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.09.2008. godine02/09/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za jul 2008. godine29/08/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2008. godine29/08/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.08.2008. godine18/08/20082008
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200815/08/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za jul 2008. godine05/08/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za jun 2008. godine31/07/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2008. godine31/07/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za jun 2008. godine04/07/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.07.2008. godine01/07/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2008. godine30/06/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za maj 2008. godine06/06/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.06.2008. godine02/06/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2008. godine30/05/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za april 2008. godine29/05/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za april 2008. godine06/05/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 05.05.2008. godine05/05/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za mart 2008. godine30/04/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – april 2008. godine30/04/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 07.04.2008. godine07/04/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za mart 2008. godine07/04/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za februar 2008. godine31/03/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2008. godine30/03/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za februar 2008. godine11/03/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.03.2008. godine03/03/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2008. godine03/03/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za januar 2008. godine29/02/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za januar 2008. godine29/02/20082008
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200818/02/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2008. godine13/02/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.02.2008. godine12/02/20082008
Od 1. februara 2008. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada21/01/20082008
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 08.01.2008. godine16/01/20082008
Stope poreza na dodatu vrednost01/01/20082012
Minimalna neto zarada u 2007. godini31/12/20072007
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200731/12/20072007
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2007. godini31/12/20072007
Zatezna kamata – pregled stopa u 2007. godini31/12/20072007
Indeksi troškova života u 2007. godini30/12/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2007. godine27/12/20072007
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2007. godinu22/12/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.12.2007. godine03/12/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2007. godine02/12/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.11.2007. godine01/11/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2007. godine11/10/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.10.2007. godine02/10/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2007. godine15/09/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.09.2007. godine03/09/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2007. godine01/09/20072007
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2007. godini22/08/2007
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2007. godini22/08/20072007
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2007. godini22/08/20072007
Prosečne bruto zarade u 2007. godini22/08/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.07.2007. godine31/07/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2007. godine25/07/20072007
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200730/06/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 29.06.2007. godine29/06/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2007. godine25/06/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.06.2007. godine04/06/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2007. godine01/06/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.05.2007. godine03/05/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – april 2007. godine03/05/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.04.2007. godine03/04/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2007. godine02/04/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.03.2007. godine01/03/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2007. godine28/02/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.02.2007. godine12/02/20072007
Od 1. februara 2007. godine u primeni je usklađeni neoporeziv iznos zarada01/02/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2007. godine31/01/20072007
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2007. godini29/01/20072007
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 05.01.2007. godine05/01/20072007
Indeksi cena na malo u 2007. godini03/01/20072007
Neoporeziv iznos zarada koji je u primeni od 1.01.2007. do 31.01.2007. godine01/01/20072007
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2006. godini31/12/20062006
Prosečne bruto zarade u 2006. godini31/12/20062006
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200631/12/20062006
Zatezna kamata – pregled stopa u 2006. godini30/12/20062006
Indeksi troškova života u 2006. godini30/12/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2006. godine30/12/20062006
Indeksi cena na malo u 2006. godini30/12/20062006
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2006. godini30/12/20062006
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2006. godinu25/12/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.11.2006. godine30/11/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.11.2006. godine02/11/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2006. godine01/11/20062006
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2006. godini25/10/20062006
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2006. godini25/10/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.10.2006. godine03/10/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2006. godine01/10/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.09.2006. godine04/09/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2006. godine02/09/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2006. godine31/08/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.07.2006. godine31/07/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2006. godine22/07/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.07.2006. godine03/07/20062006
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200630/06/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2006. godine22/06/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.06.2006. godine01/06/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2006. godine22/05/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 05.05.2006. godine05/05/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – april 2006. godine25/04/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2006. godine19/04/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.04.2006. godine03/04/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2006. godine17/03/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2006. godine02/03/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.03.2006. godine01/03/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 06.02.2006. godine06/02/20062006
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.01.2006. godine04/01/20062006
Minimalna neto zarada u 2006. godini01/01/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2005. godine31/12/20052005
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200531/12/20052005
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2005. godini31/12/20052005
Zatezna kamata – pregled stopa u 2005. godini30/12/20052005
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2005. godini26/12/2005
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2005. godini26/12/20052005
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2005. godini26/12/20052005
Prosečne bruto zarade u 2005. godini26/12/20052005
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2005. godinu26/12/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2005. godine01/12/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2005. godine30/11/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.11.2005. godine01/11/20052005
Indeksi troškova života u 2005. godini31/10/20052005
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2005. godini31/10/20052005
Indeksi cena na malo u 2005. godini31/10/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2005. godine17/10/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.10.2005. godine03/10/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2005. godine30/09/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.09.2005. godine01/09/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2005. godine31/08/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.08.2005. godine01/08/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2005. godine31/07/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.06.2005. godine30/06/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2005. godine30/06/20052005
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200530/06/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.05.2005. godine31/05/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2005. godine31/05/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.04.2005. godine30/04/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – april 2005. godine30/04/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.03.2005. godine31/03/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2005. godine31/03/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 28.02.2005. godine28/02/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2005. godine01/02/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.01.2005. godine31/01/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2005. godine31/01/20052005
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.12.2004. godine01/01/20052004
Minimalna neto zarada u 2005. godini01/01/20052005
Indeksi troškova života u 2004. godini31/12/20042004
Prosečne bruto zarade u 2004. godini31/12/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2004. godine31/12/20042004
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200431/12/20042004
Indeksi cena na malo u 2004. godini31/12/20042004
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2004. godini31/12/20042004
Zatezna kamata – pregled stopa u 2004. godini30/12/20042004
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2004. godini27/12/2004
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2004. godini27/12/20042004
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2004. godini27/12/20042004
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2004. godinu22/12/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2004. godine10/12/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.11.2004. godine30/11/20042004
Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za isplate OD 01.09.2004. godine22/11/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 29.10.2004. godine29/10/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2004. godine08/10/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.09.2004. godine30/09/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2004. godine11/09/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.09.2004. godine01/09/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2004. godine09/08/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.07.2004. godine30/07/20042004
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za isplate DO 31.08.2004. godine27/07/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2004. godine18/07/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.06.2004. godine30/06/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2004. godine12/06/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.05.2004. godine31/05/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2004. godine07/05/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.04.2004. godine30/04/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – april 2004. godine08/04/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.04.2004. godine01/04/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2004. godine08/03/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 29.02.2004. godine29/02/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2004. godine15/02/20042004
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200406/02/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.01.2004. godine30/01/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2004. godine10/01/20042004
Minimalna neto zarada u 2004. godini02/01/20042004
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.12.2003. godine01/01/20042003
Indeksi troškova života u 2003. godini31/12/20032003
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2003. godini31/12/2003
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2003. godini31/12/20032003
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2003. godini31/12/20032003
Prosečne bruto zarade u 2003. godini31/12/20032003
Indeksi cena na malo u 2003. godini31/12/20032003
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2003. godini31/12/20032003
Zatezna kamata – pregled stopa u 2003. godini30/12/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2003. godine30/12/20032003
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2003. godinu22/12/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2003. godine01/12/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.10.2003. godine31/10/20032003
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa u 2003. godini28/10/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2003. godine08/10/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2003. godine05/10/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.09.2003. godine30/09/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2003. godine03/09/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 29.08.2003. godine29/08/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2003. godine04/08/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.07.2003. godine30/07/20032003
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200330/07/20032003
Minimalna neto zarada u 2003. godini28/07/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2003. godine07/07/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.06.2003. godine30/06/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2003. godine09/06/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.05.2003. godine30/05/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2003. godine04/05/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 30.04.2003. godine30/04/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – april 2003. godine13/04/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.03.2003. godine31/03/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2003. godine08/03/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 28.02.2003. godine28/02/20032003
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200312/02/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2003. godine05/02/20032003
Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.01.2003. godine31/01/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2003. godine21/01/20032003
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2002. godini31/12/20022002
Prosečne bruto zarade u 2002. godini31/12/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2002. godine31/12/20022002
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2002. godini31/12/20022002
Zatezna kamata – pregled stopa u 2002. godini30/12/20022002
Indeksi troškova života u 2002. godini30/12/20022002
Indeks cena na malo u 2002. godini30/12/20022002
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2002. godini20/12/2002
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2002. godini20/12/20022002
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2002. godinu20/12/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2002. godine04/11/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2002. godine04/10/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2002. godine01/09/20022002
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa u 2002. godini30/08/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2002. godine05/08/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2002. godine01/07/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2002. godine03/06/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2002. godine05/05/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – april 2002. godine08/04/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2002. godine05/03/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2002. godine05/02/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2002. godine14/01/20022002
Minimalna neto zarada u 2002. godini02/01/20022002
Indeksi troškova života u 2001. godini31/12/20012001
Prosečne neto zarade (plate) u 2001. godini31/12/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2001. godine31/12/20012001
Indeks cena na malo u 2001. godini31/12/20012001
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2001. godini31/12/20012001
Zatezna kamata – pregled stopa u 2001. godini30/12/20012001
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2001. godini21/12/2001
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2001. godini21/12/20012001
Prosečne bruto zarade u 2001. godini21/12/20012001
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2001. godinu21/12/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2001. godine04/11/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2001. godine02/10/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2001. godine03/09/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2001. godine05/08/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2001. godine08/07/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2001. godine03/06/20012001
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa OD 01.06.2001. godine01/06/20012001
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa DO 31.05.2001. godine31/05/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2001. godine01/05/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – februar i mart 2001. godine07/04/2001
Dnevni konformni koeficijenti – april 2001. godine04/04/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – mart i april 2001. godine03/03/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2001. godine05/01/20012001
Prosečne bruto zarade u 2000. godini31/12/20002000
Najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u 2000. godini31/12/20002000
Zatezna kamata – pregled stopa u 2000. godini30/12/20002000
Prosečne neto zarade (plate) u 2000. godini30/12/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2000. godine30/12/20002000
Indeksi troškova života u 2000. godini28/12/20002000
Indeks cena na malo u 2000. godini28/12/20002000
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2000. godini28/12/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2000. godine30/11/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2000. godine31/10/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2000. godine10/09/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2000. godine08/08/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2000. godine04/07/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2000. godine05/06/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2000. godine07/05/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – april 2000. godine16/04/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2000. godine14/04/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2000. godine24/03/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2000. godine22/02/20002000