Indeksi potrošačkih cena i inflacija u 2012. godini

Mesec REPUBLIKA SRBIJA BEOGRAD
Indeks
potrošačkih cena
Saopštenje
RZS
Stopa inflacije* Indeks
potrošačkih cena
Saopštenje
ZIS Beograda
Mesečna Godišnja
1
2
3
4
5
6
7
Januar 2012. 100.1 23 od
23/02/2012
0.1% 5.6% 100.0 11 od
24/02/2012
Februar 2012. 100.8 59 od
12/03/2012
0.8% 4.9% 101.2 16 od
13/03/2012
Mart 2012. 101.1 99 od
12/04/2012
1.1% 3.2% 100.7 25 od
17/04/2012
April 2012. 100.6 126 od
11/05/2012
0.6% 2.7% 100.7 31 od
14/05/2012
Maj 2012. 101,4 160 od
12/06/2012
1.4% 3.9% 101,7 41 od
13/06/12
Jun 2012. 101,1 192 od
12/07/2012
1,1% 5,5% 101,7 50 od
13/07/12
Jul 2012. 100,1 226 od
13/08/2012
0,1% 6,1% 100,3 61 od
13/08/12
Avgust 2012. 101,6 255 od
12/09/2012
1,6% 7,9% 101,6 68 od
12/09/12
Septembar 2012. 102,3 284 od
12/10/2012
2,3% 10,3%

Mesečna stopa inflacije predstavlja podatak o promeni cena u tekućem mesecu u odnosu na prethodni mesec, izražen u procentima.
Godišnja stopa inflacije predstavlja podatak o promeni cena u tekućem mesecu u odnosu na isti mesec prethodne godine, izražen u procentima.