Pretplata na stručni časopis "INFORMATOR"

(Cene su date sa uključenim PDV-om)

Šta obuhvata pretplata na stručni časopis "INFORMATOR"?

Pretplata na stručni časopis "INFORMATOR" obuhvata:

 • Prijem ŠTAMPANOG i korišćenje ELEKTRONSKOG IZDANJA ČASOPISA; 
 • Neograničen broj i neograničeno vreme trajanja telefonskih konsultacija  (direktnim pozivom na broj 011/30 35 435 ili preko e-mail-a) sa našim savetnicima, svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h iz oblasti koje obrađuje časopis na koji ste pretplaćeni.
  Konsultantske usluge i odgovori na složena i širokoobuhvatna pitanja koja zahtevaju angažovanje  spoljnih stručnih saradnika i dodatno angažovanje CEKOS IN - ovih savetnika van radnog vremena nisu uključene u cenu pretplate. Ove usluge su predmet posebnog ugovaranja, a cena zavisi od utrošenog vremena i cene po satu koju određuje spoljni saradnik ili CEKOS IN.
 • Prijem određenih knjiga iz edicije "Propisi";
 • Korišćenje 11 servisa za obračune kamata na sajtu WWW.KAMATA.RS;
 • Korišćenje servisa za obračune drugih prihoda na sajtu WWW.PRIHODI.RS;
 • Korišćenje rubrike "Pitanja i odgovori";
 • Korišćenje servisa "Obrasci za popunjavanje" na sajtu www.cekos.rs;

 

Objašnjenja korišćenih pojmova u opisima pretplate
 • Polugodišnja pretplata za stručne časopise - počinje 01/01, odnosno 01/07 i traje 6 meseci.
 • Godišnja pretplata na stručne časopise - počinje 01/01 i traje 12 meseci.
 • Osnovna (prva) pretplata - odnosi se na kupovinu jedne pretplate. Ukoliko se kupuje više pretplata iste vrste, ova pretplata se odnosi na prvu, a za sve ostale pretplate se koriste cene za naredne pretplate.
 • Svaka naredna pretplata - za pojedinačne pretplate cene za svaku narednu pretplatu se odnose samo na istu vrstu pretplate. Na primer: ukoliko se kupuje 4 primerka časopisa "Informator", prvi primerak je po ceni osnovne - prve pretplate, a ostale 3 pretplate su po ceni za svaku narednu pretplatu (uz ovu kupovinu, pošto ste kupili preko 3 primerka časopisa, dobijate pravo korišćenja digitalne baze "Ekspert" za sva 4 korisnika). Ukoliko se kupuje npr. časopis "Informator" i časopis "PDV", pretplate se obračunavaju po ceni za osnovne - prve pretplate, s tim što je u ovom slučaju znatno povoljnije da kupac odabere odgovarajuću vezanu pretplatu.

  Za vezane pretplate cene za svaku narednu pretplatu odnose se kako na istu tako i na kombinacije sa pojedinačnim pretplatama ukoliko se nalaze u odabranoj vezanoj pretplati. Na primer: ako kupujete 2 vezane pretplate (polugodišnje) "Časopis "Informator" + časopis "PDV"" + digitalna baza "Ekspert", cena za prvu-osnovnu je 118.800,00 dinara, a druga se računa po ceni od 67.540,00 dinara. Ako kupujete 1 polugodišnju vezanu pretplatu "Časopis "Informator" + digitalna baza "Ekspert"" po ceni od 87.186,00 dinara i još 4 digitalne baze "Ekspert", ova četiri "Ekspert"-a, pošto je jedan već sadržan u vezanoj pretplati, se plaćaju po ceni za svaku narednu pretplatu tj. po 12.430,00 dinara.

   

Polugodišnje pretplate

(pretplata na stručni časopis „INFORMATOR“)

Časopis „INFORMATOR“ (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Godišnje pretplate

(pretplata na stručni časopis „INFORMATOR“)

Časopis „INFORMATOR“ (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Polugodišnje vezane pretplate

(pretplata na stručni časopis „INFORMATOR“ u kombinaciji sa drugim vrstama pretplate)

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 6 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 6 meseci) – svaka naredna pretplata

Godišnje vezane pretplate

(pretplata na stručni časopis „INFORMATOR“ u kombinaciji sa drugim vrstama pretplate)

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + časopis „PDV“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 12 meseci) – osnovna (prva) pretplata

Časopis „INFORMATOR“ + digitalna baza „EKSPERT“ (period pretplate: 12 meseci) – svaka naredna pretplata