Izmena i dopuna Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Vlada Republike Srbije donela je dana 29. decembra 2010. godine Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, broj 101/10, a stupila je na snagu 30. decembra 2010. godine.
Izmenom Uredbe delatnost 55.90 Ostali smeštaj – studentski i đački domovi, oslobođena je od obaveze evidentiranja svakog pojedinačnog prometa preko fiskalne kase.
Prečišćen tekst Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/10 i 101/10) možete pronaći u „EKSPERT„-u.