Izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 29/2011, a stupio je na snagu 8. maja 2011. godine.

Ovim pravilnikom izvršene su sledeće izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, br. 108/04, 130/04, 140/04, 65/05 i 63/07):
  • proširena je lista brašna čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 8%;
  • proširena je lista ortotičkih i protetičkih sredstava čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 8%;
  • proširena je lista materijala za dijalizu čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 8%;
  • proširena je lista kompletne krmne smeše za ishranu stoke čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 8%.
Detaljno o ovoj temi možete pročitati u broju 5/2011 časopisa „PDV“, a prečišćen tekst Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, br. 108/04, 130/04, 140/04, 65/05, 63/07 i 29/11) možete naći u „EKSPERT„-u.