Izvršeno je usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. aprilom 2011. godine

Pod 1. aprilom 2011. godine USKLAÐUJU SE:
  • penzije,
  • vrednost opšteg boda,
  • novčane naknade, i
  • novčane naknade po osnovu invalidnosti II i III kategorije,
shodno izmenjenim čl. 80. i 81. Zakona o PIO i članu 77. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO (odredbe koje nisu ušle u prečišćen tekst – “Sl. glasnik RS”, br. 101/10).
Naime, Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 101/10) promenjen je član 80. Zakona o PIO, sa primenom od 1.01.2011. godine, kojim je propisan nov način usklađivanja penzija. Prema ovom članu, penzije se usklađuju dva puta godišnje i to pod 1. aprilom i 1. oktobrom na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, i to:
  • od 1. aprila tekuće godine – usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci (oktobar – mart);
    Izuzetno, shodno stavu 2. člana 80. Zakona o PIO ako bruto domaći proizvod u prethodnoj kalendarskoj godini realno poraste iznad 4%, penzija se usklađuje od 1. aprila tekuće godine u procentu koji predstavlja zbir procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci i procenta koji predstavlja razliku između realne stope rasta bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj kalendarskoj godini i stope od 4%;
  • od 1. oktobra tekuće godine – usklađuje sa kretanjem potrošačkih cena na teritoriji Republike Srbije u prethodnih šest meseci (april – septembar).
Detaljnije o ovim izmenama možete pročitati u “Informator”-u broj 11/2011 od 26. aprila 2011. godine.