Konverzija valuta i kursne liste

Konverzija valuta i kursne liste

Konverzija valuta

Konverzija valuta na dan za zvanični srednji kurs dinara

Rezultat konverzije:

=

=

 1. Na Vaš upit kursne liste možete dobiti od 15. maja 2002. godine
 2. Za izabrani datum, počev od 8. avgusta 2006. godine, kursne liste se primenjuju od 8.00 časova tog dana do 8.00 časova narednog dana (u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta)
 3. U dane vikenda ili praznika važeća je lista koja se primenjivala prethodnog radnog dana
KURSNA LISTA BR.
ZA ZVANIČNI SREDNJI KURS DINARA
FORMIRANA NA DAN godine
ŠIF.
VAL
NAZIV
ZEMLJE
OZN.
VAL.
VAŽI
ZA
SREDNJI
KURS
         
 1. Izvor podataka: Narodna banka Srbije.
 2. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
 3. Kursevi iz ove liste primenjuju se za potrebe knjigovodstva i statistike, kao i za obračun carine i drugih uvoznih dažbina, saglasno cl. 41. Zakona o deviznom poslovanju (Službeni glasnik RS br. 62/2006)
 4. Kurs za obračunski dolar jednak je srednjem kursu USD
 5. Srednji kursevi za IN valute, za vođenje knjiga u bankama, izračunavaju se prema srednjem kursu za EUR primenom fiksnih kurseva evropske centralne banke
KURSNA LISTA BR.
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN godine
ŠIF.
VAL
NAZIV
ZEMLJE
OZN.
VAL.
VAŽI
ZA
KUPOVNI
KURS
SREDNJI
KURS
PRODAJNI
KURS
             
 1. Izvor podataka: Narodna banka Srbije.
 2. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
KURSNA LISTA BR.
ZA EFEKTIVNI STRANI NOVAC
FORMIRANA NA DAN godine
ŠIF.
VAL
NAZIV
ZEMLJE
OZN.
VAL.
VAŽI
ZA
KUPOVNI
KURS
PRODAJNI
KURS
           
 1. Izvor podataka: Narodna banka Srbije.
 2. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.