NazivDatumhf:tax:godina
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2024. godini23/12/20232024
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2023. godini30/12/20222023
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2022. godini25/12/20212022
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2021. godini24/12/20202021
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2020. godini27/12/20192020
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2019. godini29/12/20182019
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2018. godini05/01/20182018
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2017. godini25/10/20172017
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2016. godini26/10/20162016
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2015. godini27/10/20152015
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2014. godini27/10/20142014
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2013. godini28/10/20132013
Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2012. godini25/10/20122012
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2011. godini26/10/20112011
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2010. godini26/10/20102010
Najniža mesečna osnovica za doprinose u 2009. godini26/10/20092009
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2008. godini24/10/20082008
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2007. godini29/01/20072007
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2006. godini25/10/20062006
Najniža mesečna osnovica doprinosa u 2005. godini31/10/20052005
Najniža osnovica za plaćanje doprinosa za isplate OD 01.09.2004. godine22/11/20042004
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za isplate DO 31.08.2004. godine27/07/20042004
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa u 2003. godini28/10/20032003
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa u 2002. godini30/08/20022002
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa OD 01.06.2001. godine01/06/20012001
Najniže osnovice za plaćanje doprinosa DO 31.05.2001. godine31/05/20012001
Najniže osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u 2000. godini31/12/20002000