NazivDatumhf:tax:godina
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2024. godini23/12/20232024
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2023. godini31/12/20222023
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2022. godini25/12/20212022
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2021. godini25/12/20202021
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2020. godini27/12/20192020
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2019. godini29/12/20182019
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2018. godini05/01/20182018
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2017. godini24/11/20172017
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2016. godini25/11/20162016
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2015. godini25/11/20152015
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2014. godini25/12/20142014
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2013. godini25/11/20132013
Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2012. godini25/12/20122012
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2011. i januaru 2012. godine26/12/20112011 2012
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2010. godini24/12/20102010
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2009. godini25/12/20092009
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini23/12/20082008
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2007. godini22/08/20072007
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2006. godini25/10/20062006
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2005. godini26/12/20052005
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2004. godini27/12/20042004
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2003. godini31/12/20032003
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2002. godini20/12/20022002
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2001. godini21/12/20012001