Korisnicima Ekspert-a je omogućen pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.

Svi korisnici Ekspert-a mogu da na našem sajtu www.kamata.rs vrše obračune:

1. Zakonske zatezne kamate na iznos duga u dinarima i domicilnim valutama stranih zemalja

2. Kamate za neplaćene ili neblagovremeno plaćene javne prihode

3. Kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza

4. Kamate za neplaćeni ili neblagovremeno plaćeni carinski dug

5. Kamate po eskontnoj stopi NBS

6. Kamate po referentnoj stopi ECB

7. Kamate po referentnoj stopi Saveznih rezervi SAD

8. Kamate po presudama Evropskog suda za ljudska prava

9. Kamate po prostom interesnom računu prema kamatnoj stopi zadatoj od strane korisnika

10. Kamate po konformnom metodu prema kamatnoj stopi zadatoj od strane korisnika

Na koji način se pristupa servisima za obračune kamata?

    • Prvi način je da se ulogujete na sajtu www.kamata.rs sa korisničkim imenom i lozinkom koje koristite za pristup Ekspert-u (Log in blok na desnoj strani sajta).

    • Drugi način je da pristupite određenom servisu direktno iz Ekspert-a preko ikone crvenog kalkulatora.

Ova ikona se pojavljuje:

1. u meniju dokumenta kod koga je propisan/naveden obračun neke od kamata,

2. uz član propisa kojim je propisan ili utvrđen odgovarajući obračun kamate (izuzetno korisno ukoliko se u okviru propisa koriste dva različita obračuna kamata vezana za određene članove),

3. u okviru teksta propisa koji se odnosi na obračun kamate (presude Evropskog suda za ljudska prava).

Klikom na ikonu kalkulatora bićete prosleđeni do Log in forme na sajtu www.kamata.rs u koju unosite korisničko ime i lozinku koje koristite za logovanje na Ekspert. Nakon logovanja otvara se strana sa odgovarajućim servisom za obračun kamate.

Ukoliko koristite ikonu iz osnovnog menija propisa gde postoje dve različite kamate, bićete prosleđeni do naslovne strane www.kamata.rs gde ćete izabrati odgovarajući obračun. Skrećemo pažnju na to da će kod ovakvih propisa (npr. Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji) klikom na ikonu uz član propisa kojim je propisana kamata (npr. član 75. ZPPPA – kamata za neplaćene ili neblagovremeno plaćene javne prihode; član 76. ZPPPA – kamata za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza) korisnik biti prosleđen direktno do obračuna kamate koja je propisana tim članom.

Sve dok se ne odjavite sa sajta www.kamata.rs nije potrebno ponovno logovanje za korišćenje servisa za obračun kamata.

Uz svaki obračun kamata na sajtu www.kamata.rs postoji detaljno Uputstvo za korišćenje, pa vas molimo da ga detaljno pročitate u cilju što efikasnijeg korišćenja.

Verujemo da će vam ove novine u Ekspert-u biti od koristi. Ukoliko želite, pošaljite vaš komentar o utiscima vezanim za Ekspert na redakcija@ekspert.rs.