Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Poslednjim izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje su objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 113/17 (o čemu smo detaljno pisali u „Informator“-u broj 28/2017, poglavlje VI), propisan je nov način utvrđivanja najviše godišnje osnovice doprinosa.

Navedene izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje se primenjuju od 1.01.2018. godine, a novi podatak o najvišoj godišnjoj osnovici doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (petostruki iznos zbira prosečnih mesečnih zarada u Republici isplaćenih u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi) objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 2/18 od 5.01.2018. godine, a ispravka u „Sl. glasniku RS“, br. 7/18.

 

Najviša godišnja osnovica doprinosa za 2017. godinu iznosi 3.793.175 dinara.

 

 

   Uslovi pretplate i naručivanje CEKOS IN-ovih izdanja .