Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2001. godini

Od 1. juna 2001. godine, prema zakonima koji regulišu sistem socijalnog osiguranja (Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica), propisano je da osnovica za plaćanje doprinosa ne može biti veća od petostrukog iznosa prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici (ukupno), prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statisiku. Ako je zarada viša od petostrukog proseka zarade u Republici, doprinosi se plaćaju na taj petostruki iznos.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2001. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE
NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS
“Sl. glasnik RS”, br:
od 1.06.2001. do 27.07.2001.
42.975  (5 x 8.595)
31/2001
od 27.07.2001. do 22.08.2001.
39.765  (5 x 7.953)
46/2001
od 22.08.2001. do 20.09.2001.
45.015  (5 x 9.003)
50/2001
od 21.09.2001. do 18.10.2001.
48.995  (5 x 9.799)
56/2001
od 19.10.2001. do 22.11.2001.
49.700  (5 x 9.940)
60/2001
od 23.11.2001. do 21.12.2001.
53.235 (5 x 10.647)
65/2001
od 22.12.2001. do 28.01.2002.
55.505 (5 x 11.101)
72/2001