Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada

Pojam naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada označava primanje zaposlenog na koje ostvaruje pravo za vreme odsustvovanja sa rada iz razloga propisanih zakonom. Pravo na naknadu zarade/plate, kao i slučajevi u kojima zbog odsustvovanja sa rada zaposleni može da ostvari ova prava propisani su:
  • Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/06, 16/22 - dr. propis);
  • Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - US, 113/17, 95/18 - aut. tumačenje),
  • Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/19),
  • Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/17, 50/18, 46/21 - US, 51/21 - US, 53/21 - US, 66/21, 130/21),
  • posebnim zakonima (npr. Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika; Zakonom o policiji, Zakonom o Vojsci Srbije),
  • podzakonskim aktima (npr. Uredbom o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja - "Sl. glasnik RS", br. 18/13, 116/14, 90/15, 113/17 - dr. zakon),
  • posebnim kolektivnim ugovorima (u daljem tekstu: PKU),
  • kolektivnim ugovorom kod poslodavca ili pravilnikom o radu,
  • ugovorom o radu, zaključenim izmeðu zaposlenog i poslodavca.
PRAVO NA NAKNADU zarade (plate) za vreme odsustvovanja sa rada OSTVARUJU SVA LICA KOJA SU ZASNOVALA RADNI ODNOS NA ODREÐENO ILI NEODREÐENO VREME.   Lica koja NEMAJU PRAVO na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada: LICA KOJA SE ANGAŽUJU ZA RAD VAN RADNOG ODNOSA PO UGOVORIMA o:

- privremenim i povremenim poslovima,

- delu,

- autorskom delu,

- međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima direktora,

- i drugim ugovorima (po kojima je lice angažovano van radnog odnosa),

...NASTAVAK TEKSTA iz stručnog časopisa "Informator" br. 9/2023 u kome detaljno pišemo o razlozima odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni ima (i nema) pravo na naknadu zarade/plate, načinu utvrđivanja osnovice i procentima za obračun ovih naknada, poreskom tretmanu, obavezi poslodavca da za zaposlene obračuna naknadu zarade za vreme njihovog odsustovanja sa rada, obavezi poslodavca da vodi i čuva evidenciju o naknadama zarade, kaznenim odredbama, DOSTUPAN JE SAMO ZA POSETIOCE SAJTA KOJI IMAJU PRAVO PRISTUPA OVOM TEKSTU.

Cena za kompletan tekst (sa PDV-om): 5.500,00 din

► POGLEDAJTE DETALJAN SADRŽAJ TEKSTA


KAKO SE STIČE PRAVO PRISTUPA OVOM TEKSTU:

1. Kreirajte nalog na ovom sajtu (ukoliko nemate već kreiran) 2. Izvršite kupovinu preko ovog linka 3. Kontaktirajte službu pretplate CEKOS IN-a preko tel. 011/30 35 435 ili preko e-mail adrese: office@cekos.rs, kako bismo Vam nakon izvršene uplate odobrili pravo pristupa.