Novi iznosi akciza na alkoholna pića i duvanske proizvode

Vlada Republika Srbije, na sednici održanoj 27. januara 2011. godine, usvojila jenove – usklađene dinarske iznose akciza na alkoholna pića i duvanske proizvode – cigare i cigarilose sa rastom cena na malo u 2010. godini.

Usklađivanje dinarskih iznosa akcize za derivate nafte i cigarete nije vršeno, s obzirom da su Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“ broj 101/10), koji je stupio na snagu 1. januara 2011. godine (o čemu smo pisali u časopisu „PDV“, br. 1/11 od 4.01.2011. godine) utvrđeni novi (povećani) iznosi akcize za motorni benzin, dizel gorivo, tečni naftni gas i cigarete, koji u sebi sadrže i efekat rasta cena na malo u 2010. godini.

Novi – usklađeni iznosi akciza na alkoholna pića i cigare i cigarilose objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, broj 4/11, a primenjuju se od 29. januara 2011. godine i iznose:

 • Alkoholna pića:
  • niskoalkoholna pića …16,31 din/lit
  • rakije od grožđa: vinjak, lozovača, komovica, vinovica, drožđenka, konjak, brendy, weinbrand …97,68 din/lit
  • rakija od voća: šljivovica, kajsijevača, višnjevača, jabukovača, kruškovača i ostale rakije od voća …97,68 din/lit
  • specijalne rakije: travarica, klekovača, lincura, anisonka, mastika, kimovača i dr. …97/68 din/lit
  • rakije od žitarica: viski, korn, dipelkorn, rum, arak i tekila …247,82 din/lit
  • žestoka alkoholna pića i likeri: votka, džin, domaći brendi, domaći rum, macerati, slatki likeri, gorki likeri, specijalni likeri, mešani likeri, emulzivni likeri, dezertna likerska pića …158,84 din/lit
  • pivo …18,47 din/lit
 • Duvanske prerađevine:
  • cigare …17,55 din/kom
  • cigarilosi …17/55 din/kom

Ukazujemo na to da novi – usklađeni dinarski iznosi akciza sa rastom cena na malo predstavljaju isto što i povećanje propisanih iznosa akciza. To znači da su obveznici akcize – proizvođači akciznih proizvoda koji nemaju akciznu dozvolu, dužni da na sve isporuke alkoholnih pića i cigara i cigarilosa iz proizvodnog pogona u skladište, koje se vrše od 29. januara 2011. godine, obračunaju akcizu po novim – usklađenim iznosima.

Isto važi i kada je reč o obveznicima – proizvođačima akciznih proizvoda koji imaju akciznu dozvolu. Na sve isporuke alkoholnih pića i cigara i cigarilosa koje ovi obveznici vrše iz akciznih skladišta od 29. januara 2011. godine akciza se obračunava po novim – usklađenim iznosima.

Takođe, na uvoz alkoholnih pića i cigara i cigarilosa od 29. januara 2011. godine, obračun akcize vrši se po novim – usklađenim iznosima.

Detaljnije o ovoj temi pišemo u broju 2/2011 časopisa „PDV“.
Prečišćen tekst Zakona o akcizama možete pronaći u „Ekspert“-u.