Novi Zakon o javnim nabavkama počinje da se primenjuje od 1. aprila 2013. godine

Novi Zakon o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 124/12, stupio je na snagu 6. januara 2013. godine a primenjuje se od 1. aprila 2013. godine, osim odredbi člana 78. Zakona (Registar ponuđača) koje se primenjuju od 1. septembra 2013. godine.
Danom početka primene novog Zakona prestaće da se primenjuje:

  • Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 116/08) i podzakonski akti doneti na osnovu tog zakona;
  • član 5. st. 1. i 5. Zakona o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize ("Sl. glasnik RS", br. 45/10, 99/11 i 121/12).

U "Informator"-u broj 8/2013 od 25.03.2013. godine detaljno pišemo o novom Zakonu.

Tekst Zakona o javnim nabavkama smo početkom januara 2013. godine poslali svim pretplatnicima na časopis "Informator", a možete ga kupiti ovde.