Novine u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 75/14), usvojila je Narodna skupština RS 18. jula 2014. godine.
Izmene zakona stupaju na snagu 29. jula 2014. godine, a primenjuju se od 1. januara 2015. godine, osim izmena u čl. 154, 155, 158, 161, 164, 165. i 166. Zakona – koje se primenjuju od 29. jula 2014. godine i novododatog stava 2. u članu 60. Zakona – koji se primenjuje počev od 1. januara 2032. godine.
Izmenama zakona utvrđene su značajne novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, o kojima detaljno pišemo u “Informator”-u broj 18/2014.
Prečišćen tekst Zakona o PIO (“Sl. glasnik RS”, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 i 75/14), šaljemo svim pretplatnicima, uz broj 18/2014 časopisa “Informator”.

 

Poručite prečišćen tekst Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju