Obavezna sredstva i oprema za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda

U članu 52. stav 3. Zakona o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 111/09) propisano je da Vlada donosi propise kojima bliže određuje obavezna sredstva i opremu kojima se obezbeđuje lična, uzajamna i kolektivna zaštita od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Na osnovu ovoga člana Vlada RS je donela Uredbu o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća („Sl. glasnik RS“, br. 3/11) koja je stupila na snagu 1. februara 2011. godine.

Detaljnije o ovoj temi pišemo u „Informator“-u broj 6/2011 od 11. februara 2011. godine.
Tekst Zakona o vanrednim situacijama i napred navedene Uredbe možete naći u „EKSPERT„-u.