Objavljen je novi Obrazac PB 2

Novi Obrazac PB 2 poreskog bilansa za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti (čije smo propisivanje najavili u časopisu „Informator“ br. 3/13, gde smo objasnili i način njegovog popunjavanja) propisan je Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 12/13).

Pravilnik stupa na snagu 13. februara 2013. godine, i primenjuje se i kod sastavljanja poreskog bilansa za 2012. godinu.