Objavljen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica, koji je stupio na snagu 22.02.2014. godine

Ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/14), koji je na snazi od 22. februara 2014. godine.

Pravilnikom su propisani novi obrasci PB 1, OK, PK, SU, SI, Aneks Obrasca PB 1, IPD, Aneks 1 Obrasca PB 1, IPD 1 i KPB koje možete naći u formi za popunjavanje, snimanje i štampanje ovde.

O sastavljanju i podnošenju poreskog bilansa i poreske prijave za 2013. godinu detaljno pišemo u „Informator“-u broj 7/2014 od 21. februara 2014. godine.