Objavljena su nova podzakonska akta iz oblasti računovodstva za druga pravna lica, koji se primenjuju počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu

U „Sl. glasniku RS“, br. 137/14 od 16. decembra 2014. godine objavljena su tri podzakonska akta iz oblasti računovodstva, i to:

  1. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini račina u Kontnom okviru za druga pravna lica;
  2. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica;
  3. Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za druga pravna lica.

Sva tri pravilnika su stupila na snagu 24. decembra 2014. godine, a primenjuju se počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu.

Tekstove navedenih pravilnika možete naći u „Ekspert“-u.

Obveznicima na koje se odnosi pravilnik pod tačkom 1., poslali smo knjigu „Kontni okvir za druga pravna lica – Pravilnik, Uporedni pregled za preknjižavanje, ANALITIKA RAČUNA“, koja je usklađena sa odredbama novog Pravilnika.

Title

Kontni okvir za druga pravna lica (decembar 2014.)