Objavljene su izmene i dopune Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

U “Službenom glasniku RS”, br. 8/2011 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: Izmene i dopune Pravilnika), čije donošenje smo najavili u “Informator”-u broj 4/2011 u okviru teksta koji se odnosi na sastavljanje poreskog bilansa za 2010. godinu.

Izmene i dopune Pravilnika su izvršene u cilju preciznijeg propisivanja načina utvrđivanja kamate među povezanim licima koja se ne priznaje kao rashod u poreskom bilansu, kao i preciznijeg definisanja kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu “van dohvata ruke”) bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima, a sve u cilju lakše i sveobuhvatnije primene Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04 i 18/10, u daljem tekstu: Zakon).
Takođe, izmene i dopune postojećeg Pravilnika (“Sl. glasnik RS”, br. 99/10), bile su neophodne kako bi se, između ostalog, ograncima – poslovnim jedinicama nerezidentnih obveznika koje obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije i poslovne knjige vode u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija, koji u skladu sa Zakonom utvrđuju oporezivu dobit i podnose poreski bilans i poresku prijavu, omogućilo iskazivanje rashoda koji se ne priznaju u poreskom bilansu.
Pored toga, izvršene su i određene dopune u cilju preciznijeg obračuna poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva.

U tom smislu izmenjeni su Obrasci PB 1, PK i PK 1, koji su odštampani uz pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Izmene i dopune Pravilnika stupile su na snagu 12. februara 2011. godine i primenjuju se na sastavljanje poreskog bilansa za 2010. godinu.

O ovoj temi detaljno pišemo u “Informator”-u broj 6/2011 od 11. februara 2011. godine.

Prečišćen tekst Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04 i 18/10) i svih pripadajućih podzakonskih akata pa i Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, 99/10 i 8/11) možete naći u “EKSPERT“-u i u knjizi “Zakon o porezu na dobit pravnih lica, sa podzakonskim aktima” koju možete kupiti ovde (našim pretplatnicima na časopis “Informator” smo ovu knjigu poslali u okviru pretplate za 2011. godinu).