Objavljeni su usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tač. 1) i stav 3. Zakona o PDV-u

U „Sl. glasniku RS“, br. 13/18 od 14. februara 2018. godine, Vlada je objavila usklađene dinarske iznosa iz člana 56b stav 2. tač. 1) i stav 3. Zakona o PDV-u, a prenosimo ih u nastavku:

 

„1. Dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16 i 113/17) usklađeni godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini su:

 

usklađeni dinarski iznosi

1) iz člana 56b stav 2. tačka 1):

– ukupan neto prihod roditelja, odnosno staratelja bebe u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, ostvaren u iznosu manjem od:

– ukupna imovina roditelja, odnosno staratelja bebe na koju se plaća porez na imovinu u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi na imovinu manja od:

1.059.839,40

25.833.585,14

2) iz člana 56b stav 3:

– pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, za bebu starosti do dve godine, može se ostvariti do iznosa od:

– u prvoj godini starosti bebe do:

– u drugoj godini starosti bebe do:

77.279,95

44.159,97

33.119,98

2. Usklađeni dinarski iznosi iz tačke 1. primenjuju se od narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.“

 

Podsećamo da se zahtev podnosi na Obrascu RFNB.