Objavljeno je obaveštenje Komore javnih izvršitelja poslodavcima i Fondu PIO da do okončanja vanrednog stanja ne vrše obustavu dela zarade, odnosno penzije izvršnih dužnika

Na osnovu preporuke Ministarstva pravde Komora javnih izvršitelja je donela Uputstvo za rad javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine koje je dostupno na internet stranici Komore javnih izvršitelja www.komoraizvrsitelja.rs.

U tački III tog uputstva je navedeno:

U predmetima u kojima je započeto sprovođenje izvršenja na zaradi ili penziji izvršnog dužnika, javni izvršitelji će opštim dopisom i putem elektronske pošte, obavestiti Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, da do okončanja vanrednog stanja ne vrše obustavu dela penzije izvršnim dužnicima po zaključcima i rešenjima koja su doneta u prethodnom periodu, kao i elektronskom poštom ili na drugi pogodan način, obavestiće poslodavce kojima je ranije naloženo sprovođenje izvršenja na zaradi izvršnog dužnika, da se izvršenje odlaže do okončanja vanrednog stanja.“

 

U cilju sprovođenja Uputstva, Komora javnih izvršitelja je na svojoj internet prezentaciji objavila sledeće saopštenje:

„Komora javnih izvršitelja je u skladu sa svojim nadležnostima i preporukama Ministarstva pravde, vodeći se principa društvene odgovornosti i solidarnosti, donela Uputstvo za rad javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja, proglašenog 15.3.2020. godine.

Javni izvršitelji su upućeni da za vreme vanrednog stanja ne odlučuju po predlozima za izvršenje, ne sprovode započeta izvršenja, ne vrše iseljenja, prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari izvršnog dužnika i da ne vrše obustave na penzijama, platama i drugim stalnim primanjima.

U slučajevima radi naplate komunalnih dugova, u kojima su dužnici zaključili sporazum o otplati duga na rate, javni izvršitelji obaveštavaju dužnike da mogu da zastanu sa dogovorenim uplatama i u slučaju nepoštovanja sporazuma neće se preduzimati izvršne radnje.

Komora javnih izvršitelja obaveštava Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da do okončanja vanrednog stanja ne vrše obustavu dela penzije izvršnim dužnicima po zaključcima i rešenjima koja su doneta u prethodnom periodu.

Komora javnih izvršitelja obaveštava poslodavce, kojima je ranije naloženo sprovođenje izvršenja na zaradi izvršnog dužnika o uputstvu da se izvršenje odlaže do okončanja vanrednog stanja.

Uputstvo Komore javnih izvršitelja ne odnosi se na potraživanje  na osnovu zakonskog izdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja, novčane rente zbog potpune ili delimične nesposobnosti za rad i novčane rente za izdržavanje koje je izgubljeno usled smrti dužnika izdržavanja, kao i na predmete u kojima se namiruje potraživanje  na osnovu novčane naknade za telesno oštećenje prema propisima o invalidskom osiguranju, potraživanja koja se ostvaruju prema propisima o socijalnoj zaštiti, potraživanja na osnovu privremene nezaposlenosti, potraživanja na osnovu zakona kojim se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, potraživanja na osnovu stipendije i pomoći učenicima i studentima, kao i na izvršne postupke pokrenute na osnovu privremenih i predhodnih mera i izvršenja na računima pravnih lica.

Uputstvo Komore javnih izvršitelja u celosti je dostupno na internet stranici Komore. Uskoro će biti objavljene i informacije o načinu rada svake javnoizvršiteljske kancelarije za vreme vanrednog stanja.“


 U Ekspert„-u (digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca) možete naći sve tekstove (osnovne i prečišćene) koji su doneti za vreme vanrednog stanja.