Obračun kamate po Carinskom zakonu (zakonska uređenost)

Ovaj program omogućava korisniku da obračuna kamate na neblagovremeno plaćeni carinski dug i kaznu koji su propisani u članovima 269. i 301. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 111/2012, 108/2016). Navedene članove Carinskog zakona kojima je propisana kamata prenosimo u celosti:

„Član 269.

Ako iznos carinskog duga nije plaćen u propisanom roku, carinski organ obračunava kamatu na iznos duga, počev od dana dospelosti za plaćanje tog duga, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto..“

„Član 301.

Na kaznu koja nije plaćena u roku naplaćivaće se i zatezna kamata. Carinski organ obračunava kamatu na iznos kazne, počev od dana dospelosti za plaćanje te kazne, po stopi jednakoj godišnjoj eskontnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

 

Napomena: Shodno članu 14. Zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 111/12), odredbe čl. 269. i 301. Carinskog zakona se primenjuju od 1. januara 2013. godine.