Obračun zarade odnosno naknade zarade za 13, 14. i 17. februar 2012. godine

U „Informator“-u broj 7/2012 detaljno pišemo o:

  • proporuci Vlade RS od 10. februara 2012. godine,
  • načinu obračuna zarade za rad na 13, 14. i 17. februara 2012. godine,
  • mogućim varijantama u slučaju kada je odlučeno da zaposleni ne rade 13, 14. i 17. februara 2012. godine (preraspodela radnog vremena; pravo na naknadu zarade za odsustvo sa rada 13, 14. i 17. februara 2012. godine).
 
Korisni linkovi: