Odložena je primena Uredbe o korektivnom koeficijentu u zdravstvenim ustanovama – na obračun i isplatu plata počev od 1. oktobra 2012. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici od 27. juna 2012. godine donela Uredbu o izmeni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 63/2012, a stupila je na snagu 30. juna 2012. godine.

Ovom Uredbom izvršena je izmena u članu 22. osnovnog teksta Uredbe ("Sl. glasnik RS", br. 100/11 – o kojoj smo detaljno pisali u broju 15/2012 časopisa "Informator") tako što su reči: "na obračun i isplatu plata počev od 1. jula 2012. godine" zamenjene rečima: "na obračun i isplatu plata počev od 1. oktobra 2012. godine", čime je praktično odložena primena Uredbe – počev od 1. oktobra 2012. godine.