Plate će se, kod određenih korisnika javnih sredstava, pri isplatama od 1.01.2019. godine umanjivati za 5% umesto dosadašnjih 10%

U „Informator“-u broj 26/2018 detaljno pišemo:

  • o Predlogu Zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je Vlada RS utvrdila na sednici od 8. novembra 2018. godine i uputila Narodnoj skupštini RS na razmatranje i usvajanje, i
  • o tome kod kojih korisnika javnih sredstava će se pri isplatama od 1.01.2019. godine plate umanjivati za 5%, a kod kojih i dalje ostaje umanjenje od 10%.