Počev od isplate zarada i naknada zarada za januar 2013. godine uz obrasce PP OD i PP OD-1 poslodavci su u obavezi da podnose i novopropisane obrasce specifikacija OS i OS-1

U „Sl. glasniku RS“, br. 15/12, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (u daljem tekstu: Pravilnik o izmenama), koji je stupio na snagu 10.03.2012. godine, a primenjuje se počev od 1. januara 2013. godine.
Odredbama Pravilnika o izmenama menja se Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 96/04, 105/04, 65/05 i 82/06, u daljem tekstu: Pravilnik) u tom smislu što se propisuju novi obrasci i to:

  • OS – Obrazac specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, uz poresku prijavu PP OD o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade zarada za mesec _______ (konačna isplata/deo ___) 20___. godine;
  • OS-1 – Obrazac specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika – osiguranika, uz poresku prijavu PP OD-1 o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca za mesec ____ (konačna isplata/deo __) 20__. godine,

koji se podnose (uz obrasce PP OD i PP OD-1), za obračunate i plaćene doprinose, počev od zarade, naknade zarade ili naknade (po odbitku), za januar 2013. godine.
U „Informator“-u broj 26/2012 od 12. decembra 2012. godine detaljno pišemo o ovoj temi i dajemo primere obračuna i popunjavanja obrazaca.
Prečišćen tekst Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 96/04, 105/04, 65/05, 82/06 i 15/12) možete naći u „Ekspert“-u.

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 61/13), koji je stupio na snagu 13. jula 2013. godine, izvršena je izmena u članu 7. Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 15/12, 123/12) kojom je sada propisano da se obrasci specifikacija OS i OS-1 o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika iz člana 2. Pravilnika, podnose uz obrazac PP OD i PP OD-1, za obračunate i plaćene doprinose POČEV ZA MESEC JANUAR 2014. GODINE (umesto za mesec jul 2013. godine kako je do izmene Pravilnika bilo propisano).

Na našem sajtu, u delu Obrasci, svim korisnicima koji imaju pravo pristupa (pretplatnici na časopise i oni koji su posebno kupili program „Obrasci za popunjavanje“) omogućeno je popunjavanje, čuvanje i štampa obrazaca propisanih navedenim pravilnikom (PP OD, PP OD-1, OS i OS-1).