Povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru (od 8% i 7%) vršiće se počev od plate za januar 2022. godine

Zakonom o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 118/21, od 9.12.2021.) izmenom u članu 27e stav 61. Zakona o budžetskom sistemu propisano je da se povećanje plata od:

  • 8% – za zaposlene u Ministarstvu odbrane, u zdravstvenim ustanovama, u ustanovama socijalne zaštite, za zdravstvene radnike u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i za zdravstvene radnike u Zavodu za sport i medicinu sporta RS, i
  • 7% – za ostale zaposlene kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno kod korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje, osim Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika,

vrši POČEV OD PLATE ZA JANUAR 2022. godine.

Za sprovođenje navedenog povećanja plata Vlada RS treba da donese Zaključke, kojima će utvrditi visinu osnovica za obračun i isplatu plata – o čemu ćemo pisati u „Informator“-u odmah po njihovom usvajanju.

Osnovice za obračun i isplatu plata propisane u članu 9. Zakona o budžetu RS za 2022. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 110/21), o kojima smo pisali u „Informator“-u broj 24/2021, na str. 61-63, primenjuju se počev od isplate plata za januar 2022. godine.

U „Informator“-u broj 24/2021 u poglavlju IV pisali o predlozima navedenih zakona, u kojima je bilo predloženo da povećanje plata za javne službe bude počev od plata za decembar 2021. godine, ali su na navedene predloge zakona usvojeni amandmani – da se povećanje plata vrši počev od plata za januar 2022. godine.

Shodno Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 93/12) i Zakonom o budžetu RS za 2022. godinu propisanoj osnovici za državne službenike i nameštenike (od 23.313,02 dinara neto), maksimalna zarada u javnom sektoru POČEV OD ZARADE ZA JANUAR 2022. godine iznosi 209.817,18 din. neto.

* * *

Prečišćen tekst Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 i 118/21) možete naći u našoj digitalnoj bazi propisa „Ekspert“, a štampano izdanje zakona ćemo tokom decembra 2021. godine poslati svim našim pretplatnicima na koje se ovaj zakon odnosi (digitalno izdanje knjige je dostupno na www.strucnaliteratura.rs).