Pravo na praznovanje državnih i verskih praznika u aprilu i maju 2011. godine

Prema čl. 1a, 2, 3. i 4. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01 i 101/07; u daljem tekstu: Zakon), u aprilu i maju 2011. godine praznuju se sledeći državni i verski praznici:

  • Vaskršnji (pravoslavni) odnosno Uskršnji (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih veroispovesti) praznici;
  • Praznik rada,
  • Dan pobede.
Shodno čl. 2, 3. i 4. Zakona, neradni dani (pogledajte kalendar sa državnim praznicima na našem sajtu) za sve zaposlene, bez obzira na versku pripadnost su:
  • Vaskrs – počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa koji se 2011. godine praznuje od 22. do 25. aprila (petak – ponedeljak);
  • ove godine Uskršnji praznici za katolike, tj. pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica, praznuju se takođe od 22. do 25. aprila.
Shodno čl. 1a i 3. Zakona, Praznik rada se praznuje 1. i 2. maja (ove godine – nedelja i ponedeljak). Članom 3a Zakona utvrđeno je da ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana. S obzirom da ove godine prvi dan praznika pada u nedelju, a prvi naredni radni dan je utorak 3. maj, ne radi se 1, 2. i 3. maja 2011. godine (nedelja, ponedeljak i utorak).

Dan pobede – 9. maj, se, u skladu sa članom 3. stav 1. Zakona, praznuje radno, ukoliko padne u radni dan.

U „Informator“-u broj 10/2011 od 8. aprila 2011. godine detaljno pišemo o:
  • pravu na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi,
  • obračunu naknade zarade za dane praznika u aprilu i maju,
  • pravu zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna,
  • naknadi zarade za zaposlene u javnim službama za dane praznika u kojima se odsustvuje sa rada i uvećanoj zaradi za rad na dan praznika,
  • pravu na naknadu plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi i pravu na dodatak na platu za rad na dan praznika.
 Prečišćen tekst Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 43/01 i 101/07) možete naći u „EKSPERT„-u.