Preduzetnici finansijske izveštaje za 2020. godinu ipak sastavljaju u zakonom propisanom obimu (BS i BU)

Ministarstvo finansija mišljenjem br. 011-00-00100/2021-16 od 3.02.2021. godine potvrdilo je da (kao što smo pisali u „Informator“- u br. 4/2021  str. 11.) redovan godišnji finansijski izveštaj preduzetnika saglasno odredbama člana 2. tačka 9) Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/18 i 30/18; odredbe koje su na snazi do 30. decembra 2021. godine) obuhvata samo Bilans stanja i Bilans uspeha.

U vezi sa navedenim APR je 18.02.2021. godine na svojoj internet stranici objavila vest o prilagođavanju Posebnog informacionog sistema za prijem i obradu finansijskih izveštaja, kao i Uputstvo za preduzetnike o načinu dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja u obimu iz navedenog službenog mišljenja.