Pregled stopa zateznih kamata u 2011. godini kod kojih je došlo do promena

Istorijski pregled stopa zateznih kamata prema datumu vršenja obračuna
koje su se primenjivale dok nisu bili poznati podaci o potrošačkim cenama za prethodni/tekući mesec
Rb.
Datum vršenja obračuna
Datum
(period u kome su nastali dani docnje)
Mesečna stopa
1
2
3
4
1.
od 17.05. do 12.06.2011.
17.05.2011. – 12.06.2011.
1,6055 %
2.
od 13.06. do 11.07.2011.
17.05.2011. – 11.07.2011.
0,9020 %

3.

od 12.07. do 11.08.2011.

01.06.2011. – 11.08.2011.

0,5000 %

4.

od 12.08. do 11.09.2011.

01.07.2011. – 11.09.2011.

0,5000 %

5.

od 12.09. do 11.10.2011.

01.08.2011. – 11.10.2011.

0,5000 %

6.

od 12.10. do 10.11.2011.

01.09.2011. – 10.11.2011.

0,7010 %

7.

od 11.11. do 11.12.2011.

01.10.2011. – 11.12.2011.

0,9020 %

8.

od 12.12.2011. do 11.01.2012.

01.11.2011. – 11.01.2012.

1,4045 %