Pregled stopa zateznih kamata u 2012. godini kod kojih je došlo do promena

Istorijski pregled stopa zateznih kamata prema datumu vršenja obračuna
koje su se primenjivale dok nisu bili poznati podaci o potrošačkim cenama za prethodni/tekući mesec
Rb.
Datum vršenja obračuna
Datum
(period u kome su nastali dani docnje)
Mesečna stopa
1
2
3
4
1.
od 12.12.2011. do 11.01.2012.
01.11.2011. – 11.01.2012.
1,4045 %
2.
od 12.01.2012. do 22.02.2012.
01.12.2011. – 22.02.2012.
0,5000 %
3. od 23.02.2012. do 11.03.2012. 01.01.2012. – 11.03.2012. 0,6005 %
4. od 12.03.2012. do 11.04.2012. 01.02.2012. – 11.04.2012. 1,3040 %
5. od 12.04.2012. do 10.05.2012. 01.03.2012. – 10.05.2012. 1,6055 %
6. od 11.05.2012. do 11.06.2012. 01.04.2012. – 11.06.2012. 1,1030 %
7. od 12.06.2012. do 11.07.2012. 01.05.2012.  – 11.07.2012. 1,9077 %
8. od 12.07.2012. do 12.08.2012. 01.06.2012. – 12.08.2012. 1,6055 %
9. od 13.08.2012. do 12.09.2012. 01.07.2012. – 12.09.2012. 0,6005 %
10. od 13.09.2012. do 11.10.2012. 01.08.2012. – 11.10.2012. 2,1080 %
11. od 12.10.2012. do 12.11.2012. 01.09.2012. – 12.11.2012. 2,8115 %
12. od 13.11.2012. do 12.12.2012. 01.10.2012. – 12.12.2012. 3,3140 %