Preporuka Vlade RS za 14. januar 2013. godine (dan proslave Srpske nove godine)

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29.12.2012. godine donela Zaključak, koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", broj 124/12, koji prenosimo u nastavku:

"Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), na predlog Generalnog sekretarijata Vlade,

Vlada donosi

ZAKLJUČAK

1. Preporučuje se državnim i drugim organima i organizacijama, privrednim društvima i drugim oblicima organizovanja za obavljanje delatnosti ili pružanje usluga da 14. januara, na dan proslave Srpske nove godine, omoguće zaposlenima da odsustvuju sa rada, pod uslovima i na način kojim je uređeno odsustvovanje u dane državnih i verskih praznika koji se u Republici Srbiji praznuju kao neradni dani.

2. Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili pružanje usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad preporuku iz tačke 1. ovog zaključka realizuju tako da obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga, kako zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno pružanja usluga ne bi nastale štetne posledice za građane i druge subjekte.

3. Ovaj zaključak objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".