Prestanak važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na motorni benzin i dizel gorivo

Vlada Republike Srbije na sednici od 3. avgusta 2012. godine donela je Odluku o prestanku važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama (u daljem tekstu: Odluka o prestanku važenja Odluke). Odluka o prestanku važenja Odluke objavljena je u „Sl. glasniku RS“, broj 76/2012, a stupila je na snagu 5. avgusta 2012. godine.

Da podsetimo, Vlada Republike Srbije je, na sednici od 30. aprila 2012. godine, koristeći ovlašćenja iz člana 17. Zakona o akcizama donela Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama  koja je objavljena u "Sl. glasniku RS" broj 43/12, a stupila je na snagu 1. maja 2012. godine.

Ovom odlukom Vlada Republike Srbije, imajući u vidu činjenicu da je u prethodnom periodu došlo do povećanja proizvođačkih cena derivata nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona (motorni benzin i dizel gorivo) zbog rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, što negativno utiče na makroekonomsku stabilnost u zemlji, smanjila je iznose akciza na navedene derivate nafte, i to:

Vrsta derivate nafte  Iznosi akcize
do 30.04.2012.
Iznosi akcize
od 1.05.2012. 
Razlika
(2 – 3) 
Sve vrste motornog benzina  49,60 din/lit.  48,10 din/lit.  1,50 din/lit. 
Sve vrsta dizel-goriva  37,07 din/lit.  35,57 din/lit.  1,50 din/lit. 

Reč je, kako sam naziv odluke kaže, o privremenom smanjenju akcize koje se primenjuje sve dok traju okolnosti zbog kojih je došlo do smanjenja akcize. Po prestanku razloga za privremeno smanjenje iznosa akcize, Vlada Republike Srbije, saglasno odredbi člana 17. stav 3. Zakona, akcize može povećati, a najviše do iznosa poslednjih važećih usklađenih dinarskih iznosa akcize.

Vlada Republike Srbije, procenjujući da su prestali razlozi zbog kojih je doneta Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na motorni benzin i dizel goriva, donela Odluku o prestanku važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akcize na motorni benzin i dizel gorivo, tako da se od 5. avgusta 2012. godine akciza na motorni benzin i dizel gorivo plaća u iznosima koji su važili do privremenog smanjenja iznosa akcize (do 30.04.2012. godine),  i to:

Vrsta derivate nafte  Iznosi akcize
1 2
Sve vrste motornog benzina 49,60 din/lit.
Sve vrsta dizel-goriva 37,07 din/lit.

 

Obaveze koje proističu iz Odluke o prestanku važenja Odluke o privremenom smanjenju akcize 

Obveznici akcize – proizvođači derivata nafte koji nemaju akciznu dozvolu dužni da na sve isporuke motornog benzina i dizel-goriva iz proizvodnog pogona u skladište, od 5. avgusta 2012. godine obračunaju akcizu po novim iznosima akcize.

Isto važi kada je reč o obveznicima – proizvođačima derivata nafte koji imaju akciznu dozvolu. Na sve isporuke motornog benzina i dizel-goriva iz akciznih skladišta od 5. agusta  2012. godine ovi obveznici dužni su da obračunaju akcizu po novim iznosima akcize.

Takođe, na uvoz motornog benzina i dizel-goriva od 5. avgusta 2012. godine obračun akcize vrši se po novim iznosima akcize.