Prilog časopisu Informator br. 14/2016 od 12.05.2016.

SADRŽAJ:

PRAVO NA RODITELJSKI DODATAK NA NIVOU REPUBLIKE SRBIJE I NA DODATNE OBLIKE PODSTICAJA RAĐANJA DECE NA NIVOU AP VOJVODINE I GRADOVA ZA 2016. GODINU

 

 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou REPUBLIKE SRBIJE

  • Visina roditeljskog dodatka
 • Pravo na dodatne oblike podsticaja rađanja dece po gradovima u Republici Srbiji

  • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada BEOGRADA

   • Način ostvarivanja prava na novčana davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama
   • Visina novčanog davanja nezaposlenim i zaposlenim porodiljama u 2016. godini
   • Pravo na stalnu novčanu pomoć roditeljima trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca
   • Dodela bebi paketa novorođenoj deci na teritoriji grada Beograda
   • Ukupna prava na novčana davanja porodiljama u Beogradu
  •  Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada NIŠA

   • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete (za zaposlene i nezaposlene porodilje)
   • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji
   • Pravo na paket za novorođenče
   • Jednokratna novčana pomoć za prvorođeno dete u Novoj godini
   • Mesečna novčana pomoć za duple blizance, trojke i četvorke
   • Ostala prava utvrđena Odlukom
   • Ukupna prava na novčana davanja porodiljama u Nišu za 2016. godinu
  •  Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada KRAGUJEVCA

   • Pravo na roditeljski dodatak za prvo dete (za zaposlene i nezaposlene porodilje)
   • Pravo na roditeljski dodatak za rođenje blizanaca, trojki ili četvorki (za zaposlene i nezaposlene porodilje)
   • Pravo na roditeljski dodatak nezaposlenim porodiljama
   • Ukupno pravo porodilja na teritoriji grada Kragujevca
  • Finansijska pomoć porodici sa decom na teritoriji grada JAGODINA

   • Finansijska podrška nezaposlenim trudnicama i porodiljama
   • Finansijska podrška novorođenoj deci
   • Ukupna prava na finansijsku podršku porodiljama
  •  Dodatna davanja porodiljama na teritoriji grada KRALJEVA

   • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno dete (za zaposlene i nezaposlene porodilje)
   • Pravo na naknadu nezaposlenim porodiljama
   • Ukupno pravo porodilja na teritoriji grada Kraljeva
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada POŽAREVCA

   • Novčana naknada za prvorođeno dete
   • Pravo na novčanu naknadu u porodici u kojoj se rode blizanci, trojke ili četvorke
   • Ukupno pravo zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada Požarevca
  •  Dodatna davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama na teritoriji grada LOZNICA

   • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za prvorođeno, drugorođeno, trećerođeno i četvrtorođeno dete
   • Način ostvarivanja prava na novčane pomoći
   • Pravo na novčanu pomoć porodici za trećerođeno dete
   • Pravo na novogodišnji poklon
   • Pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji
   • Ukupno pravo majkama sa prebivalištem na teritoriji grada Loznice
  • Finansijska pomoć porodici za novorođenu decu na teritoriji grada ČAČKA

   • Prava na finansijsku podršku podsticaja rađanju dece na teritoriji grada Čačka
   • Visina jednokratne novčane pomoći za novorođenu decu na teritoriji grada Čačka
   • Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dete
   • Prava na finansijsku podršku posebnog podsticaja rađanju trećeg i svakog narednog deteta na teritoriji grada Čačka
   • Ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majci koja rodi troje ili više dece u jednom porođaju
   • Ukupno pravo porodilja na teritoriji grada Čačka
  •  Finansijska pomoć porodiljama na teritoriji grada UŽICA

   • Ukupno pravo porodilja na teritoriji grada Užica
  • Finansijska pomoć porodici sa decom na teritoriji grada VALJEVA

   • Pravo na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama
   • Pravo na novčanu isplatu porodiljama koje su rodile dete 1. ili 14. januara
   • Ukupno pravo porodilja na teritoriji grada Valjeva
  •  Veći obim prava porodici sa decom na teritoriji grada ŠAPCA

   • Jednokratna novčana naknada za prvorođeno dete
   • Jednokratna novčana naknada za rođenje drugog i svakog narednog deteta u porodici
   • Paket za novorođenče
   • Ukupno pravo porodilja na teritoriji grada Šapca
  •  Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada LESKOVCA

   • Pravo na jednokratnu finansijsku pomoć porodiljama
   • Visina jednokratne finansijske pomoći isplaćene iz budžeta grada Leskovca
   • Ukupno pravo porodilja na teritoriji grada Leskovca
  • Finansijska pomoć porodiljama na teritoriji grada SMEDEREVA

   • Ostvarivanje prava porodilja na finansijsku pomoć
   • Visina finansijske pomoći porodiljama na teritoriji grada Smedereva
   • Finansijska pomoć trudnicama na teritoriji grada Smedereva
 • Pravo na roditeljski dodatak, odnosno dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP VOJVODINE

  • Dodatni oblici novčane pomoći porodici sa decom na teritoriji APV

   • Pravo na novčanu pomoć za rođenje trećeg deteta na teritoriji APV
   • Način ostvarivanja prava na novčane pomoći porodici prilikom rođenja trećeg deteta na teritoriji AP Vojvodina
   • Ukupno pravo porodilje na teritoriji AP Vojvodine
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada NOVOG SADA

   • Pravo na finansijsku podršku porodiljama na teritoriji grada Novog Sada
   • Način ostvarivanja prava na novčane naknade
   • Ukupna prava porodilja u Novom Sadu
  • Dodatni oblici novčane pomoći majkama na teritoriji grada SUBOTICE

   • Pravo na roditeljski dodatak
   • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć trudnicama
   • Ukupna prava porodilja u Subotici
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada PANČEVA

   • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete
   • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki ili četvorki
   • Način ostvarivanja navedenih prava
   • Pravo na novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama
   • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku paketa za novorođenče
   • Pravo na prigodan poklon za prvorođeno dete na teritoriji grada Pančeva u kalendarskoj godini
   • Ukupno pravo porodilja na teritoriji grada Pančeva
  • Roditeljski dodatak na području grada SREMSKA MITROVICA
  • Finansijska pomoć nezaposlenim porodiljama i pravo na roditeljski dodatak na teritoriji grada SOMBORA

   • Pravo nezaposlene porodilje na jednokratnu finansijsku pomoć
   • Pravo na roditeljski dodatak za prvorođeno dete
   • Pravo na poklon za prvu bebu rođenu u kalendarskoj godini