Promena metodologije koju RZS primenjuje za obračun prosečnih zarada

Zbog promene metodologije koju RZS primenjuje za obračun prosečnih zarada, za plaćanje obaveza u martu 2018. godine koristiće se podatak o prosečnoj zaradi za decembar 2017. godine.

Prema saopštenju Republičkog zavoda za statistiku (u daljem tekstu: RZS), od 1. januara 2018. godine dolazi do promene metodologije za obračun prosečnih zarada.

Naime, ukida se mesečno istraživanje RAD-1 i za obračun prosečnih zarada RZS počinje da koristi administrativne podatke iz Poreske uprave, tako da će prosečne zarade (bruto i neto) za januar 2018. godine biti objavljene u saopštenju RZS od 26. MARTA 2018. godine.

U skladu sa navedenim, ZA PLAĆANJE OBAVEZA U MARTU 2018. GODINE koje proističu po osnovu podataka o zaradama (npr. izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – do 5. u mesecu za prethodni mesec; otkupna cena stana za zahteve podnete u februaru 2018. godine shodno Zakonu o stanovanju), KORISTI SE POSLEDNJI OBJAVLJENI PODATAK RZS – a to je podatak o prosečnoj zaradi u decembru 2017. godine, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 7/2018 od 26.01.2018. godine.

Napominjemo da poglavlje IIPrava i poreski tretman primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja IZ „INFORMATOR“-a BROJ 5/2018, koje, pored ostalih, obuhvata i primanja i naknade troškova i drugih primanja (npr. otpremnina kod odlaska u penziju) vezana za poslednji objavljeni podatak o prosečnoj zaradi (tj. decembar 2017. godine) U CELOSTI MOŽETE KORISTITI.