Propisan je račun za uplatu sredstava po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

O obavezi uplate sredstava shodno članu 7. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, broj 116/14) pisali smo u „Informator“-u broj 27/2014, na str. 28. Tom prilikom smo najavili propisivanje računa za uplatu javnih prihoda po ovom osnovu. Ministar finansija je doneo:

  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa, i
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem.

Oba pravilnika su objavljena u „Sl. glasniku RS“, broj 128/14 i na snazi su od 27. novembra 2014. godine.
Pravilnikom pod tačkom 1) u Pravilniku o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 104/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 66/14 – ispravka, 81/14, 117/14) u Prilogu 1 – Plan računa za uplatu javnih prihoda, propisan je nov račun:

  • 840-745113843-28 – Sredstva po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

Pravilnikom pod tačkom 2) u Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 103/11, 10/12, 18/12, 95/12, 99/12, 22/13, 48/13, 61/13, 63/13, 106/13, 120/13, 20/14, 64/14, 81/14 i 117/14) u Prilogu 2 – Kontni plan, dodat je subanalitički konto sa sledećim opisom:

  • 745113 – Sredstva po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i durih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Prečišćene tekstove oba napred navedena pravilnika možete naći u „Ekspert“-u.