Seminar u organizaciji Cekos in – a

Obaveštavamo naše pretplatnike da će “CEKOS IN“ održati JEDNODNEVNI

S E M I N A R

sa temama:
 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
  predavač: Vesna Ljubičić
 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA 2012. GODINU
  predavač: Vesna Ljubičić
 • OSVRT NA IZMENE ZAKONA O PDV-u I PODZAKONSKA AKTA KOJI SU U PRIMENI OD 1.01.2013.
  predavač: Stevan Aleksić
 • ODGOVORI NA PITANJA
  Vesna Ljubičić, Stevan Aleksić, Borisav Prokopić, Gordana Anđelković

Datum i vreme održavanja: 31. januar 2013. godine (četvrtak) u 10:00

Mesto održavanja: “Sava centar“ – svečani ulaz, sala 1/B (ulaz je sa novobeogradske strane iz ulice Milentija Popovića)

Materijal: časopis “Informator“, br. 1-2/2013 i 3/2013; časopis ”PDV” br. 1/2013 i 2/2013; kao i obrasci koji su besplatni i biće podeljeni posetiocima seminara.

Kotizacija: Za sve pretplatnike “CEKOS IN“-ovih izdanja seminar je besplatan.

Kao ulaznica za seminar služe brojevi:  1-2/2013 i 3/2013 časopisa “Informator“; 1/2013 i 2/2013 časopisa ”PDV”

U toku pauze ispred sale će biti održana prezentacija programa “Ekspert“.

 

Sve detaljne informacije o seminaru možete dobiti pozivom na tel. 011/30 35 435.