Šta obuhvata pretplata na stručne časopise “Informator” i “PDV”

Pretplata na stručne časopise “INFORMATOR” i “PDV” obuhvata:

  • PRIJEM ŠTAMPANOG I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG IZDANJA ČASOPISA “INFORMATOR” I “PDV”  (na godišnjem nivou – najmanje 24 broja časopisa “Informator” + Registar objavljenih napisa tokom godine i najmanje 12 brojeva časopisa “PDV”);
    NOVO: ELEKTRONSKA IZDANJA SU UKLJUČENA U CENU PRETPLATE NA ŠTAMPANA IZDANJA ČASOPISA, što znači da pretplatnici na štampano izdanje mogu koristiti i elektronsko izdanje BEZ DODATNOG PLAĆANJA. Elektronska izdanja časopisa se mogu koristiti na Cekos in – ovom sajtu: www.strucnaliteratura.rs;
  • NEOGRANIČEN BROJ I NEOGRANIČENO VREME TRAJANJA TELEFONSKIH KONSULTACIJA (direktnim pozivom na broj 011/30 35 435) sa našim savetnicima, svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h iz oblasti koje obrađuje časopis na koji ste pretplaćeni;
  • POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA PREKO E-MAIL-a (NEOGRANIČEN BROJ). Odgovori na pitanja putem e-mail-a će se davati u najkraćem roku, s tim što je neophodno da pitanja poslata na adresu budu jasna i konkretna;
  • Prijem određenih knjiga iz edicije “Propisi”. Ove knjige su A5 formata i sadrže prečišćene tekstove aktuelnih zakona i/ili podzakonskih akata. Tekstovi su dati na pregledan i pristupačan način (izmene propisa su evidentirane i hronološki navedene, sa korisnim napomenama o stupanju na snagu i/ili početku primene);
  • Korišćenje 11 servisa za obračune kamata NA SAJTU WWW.KAMATA.RS: obračun zatezne kamate (dinari i strane valute), kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug, kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”, kamate po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, kamate po referentnim stopama ECB i SAD,…. Na ovom sajtu moguće je izračunavati i Sadašnju vrednost budućih novčanih tokova, kao i Sadašnju vrednost svih plaćanja u vezi sa zakupom u skladu sa zahtevima iz MSFI 16 – Zakup. Detaljnije o servisima za obračun kamate možete videti na trećoj strani ove ponude;
  • Korišćenje servisa “Obrasci za popunjavanje” na sajtu www.cekos.rs, koji omogućava popunjavanje, štampu i arhiviranje velikog broja obrazaca (za korišćenje servisa pod 5. i 6. neophodno je da kreirate vaš nalog na sajtu www.cekos.rs i da nas potom kontaktirate kako bismo vam aktivirali ovu uslugu);
  • Slobodan pristup sajtu www.cekos.rs – bloku za pretplatnike, gde objavljujemo izabrane aktuelne stručne članke

 

Sve informacije vezane za pretplatu na naša izdanja možete dobiti preko službe pretplate: tel. 011/30 35 435