NazivDatumhf:tax:godina
Prosečne bruto zarade u 2000. godini31/12/20002000
Zatezna kamata – pregled stopa u 2000. godini30/12/20002000
Prosečne neto zarade (plate) u 2000. godini30/12/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2000. godine30/12/20002000
Indeksi troškova života u 2000. godini28/12/20002000
Indeks cena na malo u 2000. godini28/12/20002000
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2000. godini28/12/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2000. godine30/11/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2000. godine31/10/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2000. godine10/09/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2000. godine08/08/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2000. godine04/07/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2000. godine05/06/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2000. godine07/05/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – april 2000. godine16/04/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2000. godine14/04/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2000. godine24/03/20002000
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2000. godine22/02/20002000