NazivDatumhf:tax:godina
Indeksi troškova života u 2001. godini31/12/20012001
Prosečne neto zarade (plate) u 2001. godini31/12/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2001. godine31/12/20012001
Indeks cena na malo u 2001. godini31/12/20012001
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2001. godini31/12/20012001
Zatezna kamata – pregled stopa u 2001. godini30/12/20012001
Prosečne bruto zarade u 2001. godini21/12/20012001
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2001. godinu21/12/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2001. godine04/11/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2001. godine02/10/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2001. godine03/09/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2001. godine05/08/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2001. godine08/07/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2001. godine03/06/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2001. godine01/05/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – april 2001. godine04/04/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – mart i april 2001. godine03/03/20012001
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2001. godine05/01/20012001