NazivDatumhf:tax:godina
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2002. godini31/12/20022002
Prosečne bruto zarade u 2002. godini31/12/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2002. godine31/12/20022002
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2002. godini31/12/20022002
Zatezna kamata – pregled stopa u 2002. godini30/12/20022002
Indeksi troškova života u 2002. godini30/12/20022002
Indeks cena na malo u 2002. godini30/12/20022002
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2002. godinu20/12/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2002. godine04/11/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2002. godine04/10/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2002. godine01/09/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2002. godine05/08/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2002. godine01/07/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2002. godine03/06/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2002. godine05/05/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – april 2002. godine08/04/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2002. godine05/03/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2002. godine05/02/20022002
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2002. godine14/01/20022002