NazivDatumhf:tax:godina
Indeksi troškova života u 2003. godini31/12/20032003
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2003. godini31/12/20032003
Prosečne bruto zarade u 2003. godini31/12/20032003
Indeksi cena na malo u 2003. godini31/12/20032003
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2003. godini31/12/20032003
Zatezna kamata – pregled stopa u 2003. godini30/12/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2003. godine30/12/20032003
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2003. godinu22/12/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2003. godine08/10/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2003. godine05/10/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2003. godine03/09/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2003. godine04/08/20032003
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200330/07/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2003. godine07/07/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2003. godine09/06/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2003. godine04/05/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – april 2003. godine13/04/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2003. godine08/03/20032003
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200312/02/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2003. godine05/02/20032003
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2003. godine21/01/20032003