NazivDatumhf:tax:godina
Indeksi troškova života u 2004. godini31/12/20042004
Prosečne bruto zarade u 2004. godini31/12/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2004. godine31/12/20042004
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200431/12/20042004
Indeksi cena na malo u 2004. godini31/12/20042004
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2004. godini31/12/20042004
Zatezna kamata – pregled stopa u 2004. godini30/12/20042004
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2004. godini27/12/20042004
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2004. godinu22/12/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2004. godine10/12/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2004. godine08/10/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2004. godine11/09/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2004. godine09/08/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2004. godine18/07/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2004. godine12/06/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2004. godine07/05/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – april 2004. godine08/04/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2004. godine08/03/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2004. godine15/02/20042004
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200406/02/20042004
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2004. godine10/01/20042004