NazivDatumhf:tax:godina
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2005. godine31/12/20052005
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200531/12/20052005
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2005. godini31/12/20052005
Zatezna kamata – pregled stopa u 2005. godini30/12/20052005
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2005. godini26/12/20052005
Prosečne bruto zarade u 2005. godini26/12/20052005
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2005. godinu26/12/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2005. godine30/11/20052005
Indeksi troškova života u 2005. godini31/10/20052005
Indeksi cena na malo u 2005. godini31/10/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2005. godine17/10/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2005. godine30/09/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2005. godine31/08/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2005. godine31/07/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2005. godine30/06/20052005
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200530/06/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2005. godine31/05/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – april 2005. godine30/04/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2005. godine31/03/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2005. godine01/02/20052005
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2005. godine31/01/20052005