NazivDatumhf:tax:godina
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2006. godini31/12/20062006
Prosečne bruto zarade u 2006. godini31/12/20062006
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200631/12/20062006
Zatezna kamata – pregled stopa u 2006. godini30/12/20062006
Indeksi troškova života u 2006. godini30/12/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2006. godine30/12/20062006
Indeksi cena na malo u 2006. godini30/12/20062006
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2006. godini30/12/20062006
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2006. godinu25/12/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2006. godine01/11/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2006. godine01/10/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2006. godine02/09/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2006. godine31/08/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2006. godine22/07/20062006
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200630/06/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2006. godine22/06/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2006. godine22/05/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – april 2006. godine25/04/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2006. godine19/04/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2006. godine17/03/20062006
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2006. godine02/03/20062006