NazivDatumhf:tax:godina
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200731/12/20072007
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2007. godini31/12/20072007
Zatezna kamata – pregled stopa u 2007. godini31/12/20072007
Indeksi troškova života u 2007. godini30/12/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2007. godine27/12/20072007
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2007. godinu22/12/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2007. godine02/12/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2007. godine11/10/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2007. godine15/09/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2007. godine01/09/20072007
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2007. godini22/08/20072007
Prosečne bruto zarade u 2007. godini22/08/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2007. godine25/07/20072007
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200730/06/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2007. godine25/06/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2007. godine01/06/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – april 2007. godine03/05/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2007. godine02/04/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2007. godine28/02/20072007
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2007. godine31/01/20072007
Indeksi cena na malo u 2007. godini03/01/20072007