NazivDatumhf:tax:godina
Indeksi industrijske proizvodnje za decembar 2008. godine31/12/20082008
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za decembar 2008. godine31/12/20082008
Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2008. godini31/12/20082008
Prosečne neto zarade (plate) u RS u 2008. godini31/12/20082008
Prosečne bruto zarade (plate) u 2008. godini31/12/20082008
Zatezna kamata – pregled stopa u 2008. godini30/12/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za novembar 2008. godine30/12/20082008
Indeksi troškova života u 2008. godini30/12/20082008
Indeksi cena na malo u 2008. godini30/12/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2008. godine30/12/20082008
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2008. godinu23/12/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za novembar 2008. godine05/12/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2008. godine01/12/20082008
Indeksi industrijske prozvodnje za oktobar 2008. godine01/12/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2008. godine14/11/20082008
Indeksi industrijske prozvodnje za septembar 2008. godine07/11/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za oktobar 2008. godine07/11/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za septembar 2008. godine24/10/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za maj 2008. godine08/10/20082008
Indeksi industrijske prozvodnje za avgust 2008. godine30/09/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – septembar 2008. godine30/09/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za avgust 2008. godine05/09/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za jul 2008. godine29/08/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2008. godine29/08/20082008
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/200815/08/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za jul 2008. godine05/08/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za jun 2008. godine31/07/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – jul 2008. godine31/07/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za jun 2008. godine04/07/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – jun 2008. godine30/06/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za maj 2008. godine06/06/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – maj 2008. godine30/05/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za april 2008. godine29/05/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za april 2008. godine06/05/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za mart 2008. godine30/04/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – april 2008. godine30/04/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za mart 2008. godine07/04/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za februar 2008. godine31/03/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – mart 2008. godine30/03/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za februar 2008. godine11/03/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – februar 2008. godine03/03/20082008
Indeksi industrijske proizvodnje za januar 2008. godine29/02/20082008
Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za januar 2008. godine29/02/20082008
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/200818/02/20082008
Dnevni konformni koeficijenti – januar 2008. godine13/02/20082008