NazivDatumhf:tax:godina
Indeksi industrijske proizvodnje – decembar 2014. godine30/01/20152014
Prosečne bruto zarade (plate) – decembar 2014. godine26/01/20152014
Prosečne neto zarade (plate) – decembar 2014. godine26/01/20152014
Indeksi potrošačkih cena – decembar 2014.12/01/20152014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – decembar 2014.06/01/20152014
Indeksi industrijske proizvodnje – novembar 2014. godine31/12/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – novembar 2014. godine25/12/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – novembar 2014. godine25/12/20142014
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2014. godinu25/12/20142014
Indeksi potrošačkih cena – novembar 2014.12/12/20142014
Zatezna kamata – pregled stopa u 2014. godini12/12/20142014
Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2014. godinu12/12/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – novembar 2014.05/12/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – oktobar 2014. godine28/11/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – oktobar 2014. godine25/11/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – oktobar 2014. godine25/11/20142014
Indeksi potrošačkih cena – oktobar 2014.12/11/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – oktobar 2014.06/11/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – septembar 2014. godine31/10/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – septembar 2014. godine24/10/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – septembar 2014. godine24/10/20142014
Indeksi potrošačkih cena – septembar 2014.13/10/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2014.08/10/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – avgust 2014. godine01/10/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – avgust 2014. godine25/09/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – avgust 2014. godine25/09/20142014
Indeksi potrošačkih cena – avgust 2014.12/09/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – avgust 2014.08/09/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – jul 2014. godine29/08/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – jul 2014. godine25/08/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – jul 2014. godine25/08/20142014
Indeksi potrošačkih cena – jul 2014.14/08/20142014
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period VII-XII/201413/08/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jul 2014.06/08/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – jun 2014. godine31/07/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – jun 2014. godine25/07/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – jun 2014. godine25/07/20142014
Indeksi potrošačkih cena – jun 2014.11/07/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2014.08/07/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – maj 2014. godine01/07/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – maj 2014. godine25/06/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – maj 2014. godine24/06/20142014
Indeksi potrošačkih cena – maj 2014.12/06/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2014.06/06/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – april 2014. godine30/05/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – april 2014. godine25/05/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2014. godine25/05/20142014
Indeksi potrošačkih cena – april 2014.12/05/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – april 2014.04/05/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – mart 2014. godine30/04/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – mart 2014. godine24/04/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – mart 2014. godine24/04/20142014
Indeksi potrošačkih cena – mart 2014.10/04/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – mart 2014.07/04/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2014. godine01/04/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – februar 2014. godine25/03/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – februar 2014. godine25/03/20142014
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2014. godine15/03/20142014
Indeksi potrošačkih cena – februar 2014.12/03/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2014.06/03/20142014
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/201401/03/20142014
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2014. godine25/02/20142014
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2014. godine25/02/20142014
Indeksi potrošačkih cena – januar 2014.22/02/20142014
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2014.21/02/20142014